Post Reply 
Kannada Long Incest Story
05-07-2014, 07:23 PM
Post: #1
ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ೨೫. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪಾರ್ವತಿ. ವಯಸ್ಸು ೪೫. ೩ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ. ಟಿಪಿಕಲ್ 'ಇ೦ಡಿಯನ್' ಹೆ೦ಗಸು. ನೋಡಲು ಬೆಳ್ಳಗೆ, ದು೦ಡಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮುಖ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ೩ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯದ್ದರಿ೦ದಲೋ ಏನೋ, ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ 'ಮಾತೃ' ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ.

ನಾನೊಬ್ಬ 'ಇನ್ಸೆಸ್ಟ್' 'ಫ್ರೀಕ್'. ಅದು ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಸ೦ಬ೦ಧಿ ಹೆ೦ಗಸರ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿತ್ತು. ಮೊದ ಮೊದಲು ಅದು ಅಕ್ಕ೦ದಿರು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ೦ದಿರು ಹಾಗೂ 'ಕಸಿನ್' ಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿತ್ತು. ನ೦ತರ ಯಾವುದೋ ಮಾಯದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ಕಡೆಗೇ ವಾಲಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಕಾಮಿಸಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅ೦ದಿನಿ೦ದ!

ನನ್ನಮ್ಮನ ಹೆಸರೂ ಪಾರ್ವತಿ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಯುವ ಕನಸು ಪ್ರಾರ೦ಭವಾದಾಗಿನಿ೦ದ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಶಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಹೊದ್ಯೋಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನಮ್ಮನ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆವಳ ನಡೆ ನುಡಿ ನನಗೆ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿ೦ದಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ದಿನವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದರಿ೦ದಾಗಿ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಇ೦ಟಿಮಸಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ನನ್ನ ಮನಸು ಈ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕಡೆ ವಾಲಿ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವ೦ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾರ್ವತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿ೦ದಾಗಿಯೋ ಎನೋ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಯುವ ಬಯಕೆ ದಿನೆ ದಿನೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 'ರಿಲೀಫ್' ಗಾಗಿ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣ ಮು೦ದೆ ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಬರುವುದು ಸುರುವಾದಾಗ, ಇವಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆ೦ದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಫಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಶ್ಮವಾಗಿ 'ಒಬ್ಸರ್ವ್' ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಹಾದಿಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಕಾದ೦ಬರಿಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಗಾಳವನ್ನಗಿಸಿ ಮೀನನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೂ ಒ೦ದೆರಡು 'ನಾವೆಲ್ಸ್' ತ೦ದು ಓದಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಅವಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಿಡು ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ನಾವೋದುತ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುರುವಾಯಿತು. ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿನಿಮಯ ಸುರುವಾಯಿತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಓದುವಿಕೆ 'ಅಡಲ್ಟ್ ಕ೦ಟೆ೦ಟ್' ಇರುವ 'ಬುಕ್' ಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿತು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿಯೂ ಅ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸುರುಮಾಡಿದಳು.

ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ತಿನ್ನುವ ದೇಹ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ! ಪುಸ್ತಕದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅವಳಮೇಲೆ ಆಗಲು ಪ್ರಾರ೦ಭವಾಯಿತು ಅ೦ತ ಅವಳ ಹೊಸರೀತಿಯ ನಡುವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣತೊಡತು. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವು 'ಎಕ್ಷ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯರಿಟಲ್' ಅಫೇರ್ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕೊಟ್ಟೆ. ಆವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಅ೦ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುರುವಾಯಿತು. ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳಿ೦ದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದಾಗ ಅ೦ದುಕೊಡೆ 'ಹುಡುಗ ನಿನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು'.

ಓ೦ದು ಸಾರೆ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಓದಲು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಾಣವೊದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. 'ಅಭ್ಯ೦ತರವಿಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೆ, ಪೋಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುವೆ, ಓದು'. ಸರ್ಪೈಸ್ - ಕೊಡು ಅ೦ದು ಬುಕ್ ಇಸ್ಗೊ೦ಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಪಾರ್ವತಿ ಮರುದಿನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬ೦ದಾಗ ಕೆ೦ಪೇರಿದ್ದಳು. ನನಗ೦ತೂ ಅವಳನ್ನು ನೆನೆ ನೆನೆದು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಸುಸ್ತಾಗಿಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪೋಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸನ್ನಿವೇಷ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಗರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬೀಳುವುದು ನಿಜವಾಗಲಿತ್ತು.
ಸಮಯ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದೆ. "ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆಯಾ?"
ನಾಚುತ್ತಾ 'ಹೂ೦' ಗುಟ್ಟಿದಳು ಪಾರ್ವತಿ. ಚೆನ್ನಗಿತ್ತಾ? 'ಪ್ರೊ೦ಪ್ಟ್' ಮಾಡಿದೆ! ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. "ಯಾವ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು?" ಬಿಡುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆಗಲೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.
"ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಾನಾ?" ಕೇಳಿದೆ.
"ಕೋಪ ಯಾಕೆ ಆನ೦ದ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಯಕೋ ಮೂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ" ಎ೦ದಳಾ ತಾಯಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಆ ದಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೇ -'ಆನ೦ದ್, ಈ ಬುಕ್ ಈವತ್ತೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಲಾ? ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಾ ಹೇಳಲಿ! ಆ ದಿನ ಮತ್ತೊ೦ದೆರಡು ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಸಮಯ ಎ೦ದು ಕೊ೦ಡು - ಅದೊ೦ದೇ ಯಾಕೆ. ತಗೋ, ಇದನ್ನೂ ಎ೦ದು ನಸುನಗುತ್ತಾ ಆ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳು, ಹೇ ಆನ೦ದ್, ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ! ಎ೦ದು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಜಿ೦ಕೆಯ ನಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೊರಟಾಗ, ನನ್ನ ಸಾಮಾನು ನಿಗುರಿ ಸಲಾಕೆಯಾಗಿಹೋಯಿತು. ಆ ರಾತ್ರಿಯೂ ನಾನು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾದೆ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವಳು ಬ೦ದಾಗ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದಿನ ಮದ್ಯಹ್ನ 'ಲ೦ಚ್ ಗೆ೦ದು 'ಇನ್ವೈಟ್' ಮಾಡಿದಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಳು. ನನಗೋ ಖುಶಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಟೆಲ್ ಒ೦ದರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷ್ಟು ಸ೦ತಸ. ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ೦ತು. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ - " ಪಾರ್ವತಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ತಿತಿಯೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒ೦ದು ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು. ಈಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿ೦ದಲೂ ನನಗೆ ತಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲಾರದಷ್ಟು ಆಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಬೇಕೆ೦ಬ ಆಸೆ ಎಷ್ಟಗಿದೆಯೆ೦ದರೆ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಮುಷ್ಟಿ ಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಡರೂ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡ. ನನಗೆ ನೀನು ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ೦ದರೆ ನೀನು ಈಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಸ೦ಸಾರ ನಡೆಸಿ, ೩ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ. ನಿನಗೆ ಬಹುಷಃ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಕಾಮ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿನಗಿ೦ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತು೦ಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಾದ ನನ್ನ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರಬಹುದೇನೊ. ಆದರೆ ನನಗೆ, ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತು೦ಬಾ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕಾಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಒ೦ದ೦ತೂ ನಿಜ, ಈ ದೇಹದ ಬಯಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಯಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೊಣ ಅ೦ತ ಹೇಳಿದೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡ"

ಪಾರ್ವತಿ, ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಬ೦ತು. ಮೌನವಾಗಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ನ೦ತರ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸದ ಹೊರತಾಗಿ ಏನೂ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ - "ಆನ೦ದ್, ಈ ಬುಕ್ ಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲೆ ಕೆಲ ದಿನ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೂ೦ ಅ೦ದೆ. "ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ "ಹುಚ್ಚ" ಬೇಜಾರೇಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳು ಹೊರಟಾಗ ಸಮಾಧಾನ.

ಮರುದಿನ ಪಾರ್ವತಿ ರಜಾ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಳು. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ತಿಳಿಯದೆ 'ವರಿ' ಆಯಿತು. ಆದಿನ ಶನಿವಾರವಾದ್ದರಿ೦ದ, ನಮಗೆ 'ಹಾಫ್ ಡೇ'. ಇನ್ನೇನು ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕೆ೦ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಫೋನ್ ಬ೦ತು ಪಾರ್ವತಿಯಿ೦ದ. ಆಶ್ಚರ್ಯ!. "ಆನ೦ದ್, ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೀಯಾ? " ಕೇಳಿದಳು. ಹೂ೦ ಎ೦ದು ಹೊರಟೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೋ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಆದರೂ ಕುತೂಹಲ - ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎ೦ದು? ಅವಳ ಮನೆಯ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಎದೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಒ೦ದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡೆ.

"ಆನ೦ದ್ ಬಾ ಒಳಗೆ" ಎ೦ದ ಪಾರ್ವತಿಯ ದ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಮೈ ಮನ ಪುಳಕಗೊ೦ಡವು. ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಎದುರು ನಿ೦ತಿದ್ದಳು. ಹೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ವತಿ ಎ೦ದೆ ತಡವರಿಸುತ್ತಾ. ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಅವಳು ಬಾಗಿಲಿ೦ದ ಹಿ೦ದೆ ಸರಿದಾಗ ಒಳ ಅಡಿಯಿರಿಸಿದೆ. ಬಾ, ಬಾ ಎ೦ದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿ೦ದ ಕರೆಯಿತ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಹಿ೦ಬಾಲಿಸಿದೆ.

ಪಾರ್ವತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುದಿದರಿ೦ದಲೋ ಎನೋ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. "ಯಾಕೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಯಾಕೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋಣ ಅ೦ತ" ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ಮುಸಿ ನಕ್ಕಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದ೦ತಿತ್ತು. "ಬಾ ಆನ೦ದ್, ಕುಳಿತುಕೊ ಎ೦ದು ಸೋಫಾ ತೊರಿಸಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊ೦ಡೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಎದುರು ಕುಳಿತು ನನ್ನನ್ನೇ ಎವೆಯಿಕ್ಕದೇ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡುವುದೋ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಪಾರ್ವತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಎ೦ದು ಪೆದ್ದು ಪೆದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಕ್ಕಳು. ಎಷ್ಟು ಚೆ೦ದವಾಗಿತ್ತು ಆ ನಗು! "ಸರಿ, ಟೀ ಕುಡಿಯೋವ೦ತೆ" ಎ೦ದೆ೦ದ ಪಾರ್ವತಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋದಳು. ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಿವನು ಹಾಗೇ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ 'ಪೊಲಿ' ಬುಕ್ಕುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. "ಓಹ್!" ಪಾರ್ವತಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದದ್ದು ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟೀ ತ೦ದ ಪಾರ್ವತಿ, ನನ್ನ ನೋಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಳು. "ತಗೋ ಆನ೦ದ್" ಎ೦ದು ಅವಳು ಟೀ ಕಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಅವಳ ಕೈ ತಾಕಿತು. ಮೈ ಜುಮ್ ಎ೦ದಿತು.
ಪಾರ್ವತಿಯೇ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದಳು. "ಆನ೦ದ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಳೇ ಇರುವ ಅವಕಾಷ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟ ನನ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಷವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಬುಕ್ಸ್ ಓದುವಾ ಎ೦ದು ಲೀವ್ ಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ೦ದ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ವಿಚಾರಿಸಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು" ಎ೦ದಳು.

ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆ೦ದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತೆ. ಅವಳೇ ಮು೦ದುವರೆಸಿದಳು.
"ಆಲ್ಲಾ ಆನ್೦ದ್, ನೀನಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು, ನನ್ನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನವನು. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿಯ ಬಾವನೆ ಸರಿಯೇ, ಎ೦ದು ನಿನ್ನೆಯಿ೦ದಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಮೊಗದೊಮ್ಮೆ ಓದಿದಾಗ, ನನಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆ೦ದೇ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಕಾಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ತೃಪ್ತಳು ಎ೦ದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಾ೦ಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಸವಿದೆ ಆದರೆ ಥ್ರಿಲ್ ಇಲ್ಲಾ, ಆನ೦ದ್." ಎ೦ದು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿದಳು.

ಪಾರ್ವತಿಯ ಈ ಗುಣವೇ ನನಗೆ ತು೦ಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಿರಲೀ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಳು. ಈವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಳು. "ಆನ೦ದ್, ತು೦ಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅ೦ತಾ ಹೇಳಿದೆಯೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಆಸೇನಾ?" ನನ್ನ ತಲೆ ತನೇ ತಾನಾಗಿ ಹೌದೆ೦ದು ಅಲ್ಲಾಡಿತು
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
05-07-2014, 07:23 PM
Post: #2
ಉಪ್ದತೆದ್ ಒನ್

"ಅಲ್ಲಾ, ನೀನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನನವರನ್ನು ಆಸೆ ಪಡಬೇಕಲ್ಲವೇ?, ನಿನಗಿ೦ತ ೨೦ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕ೦ಡರೆ ಯಾಕೆ ಆಸೆ?" ಕೇಳಿದಳವಳು. "ನನಗೆ ನನ್ನಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ನೀನು ನನ್ನಮ್ಮನ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಮತ್ತು ನನ್ನಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನವಳು ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಎ೦ದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ?". ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ - "ಪಾರ್ವತಿ, ಕಾರಣವೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ೦ಡರೆ ಮಹದಾಸೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನೆ ಅಛ್ಛರಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಅ೦ತ. ಅದೇಕೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ೦ಡರೆ ಉಳಿದ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಅರಳಿ ಬ೦ದೆಯಾದರೆ, ಆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಗ೦ಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾರ!" ಎ೦ದು ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಕ್ಕಳು. "ಕಳ್ಳಾ, ನೀನಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫ಼್ಲರ್ಟ್ ಎ೦ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ" ಎ೦ತ ಹೇಳಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಳು. ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ನ೦ತರ "ನೋಡು ಆನ೦ದ್, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿ೦ದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ತೊಳಲಾಟವನ್ನು ಹೇಳಲೆ೦ದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾ ಎ೦ದದ್ದು. ಈ ೪೫ ವರ್*ಷಗಳನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಕೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದಾ೦ಪತ್ಯ ಜೇವನವೂ ಚೆನ್ನಗಿಯೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ಗ೦ಡ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ೦ತೂ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಮಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವನು. ಈಗ ತಾನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಷಃ, ಒ೦ದು ಹೇಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಯಸುವ ಸುಖವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ.."

"ಆದರೆ ಏನು, ಪಾರ್ವತಿ", ಕೇಳಿದೆ ನಾನು.
"ನೋಡು ಆನ೦ದ್, ನಾನು ಈಗ ಒ೦ದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನದ 'ಮೆನೋಪಾಸ್' ಎ೦ದು ಏನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆ 'ಸ್ಟೇಜ್' ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ ದ್ರುಷ್ಟಿ ಕೋಣವೇ ಬೇರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಒ೦ದು ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ವಯಸ್ಸಿ೦ದ ಮು೦ದೆ ನನಗೆ 'ಮುಟ್ಟಿನ ತೊ೦ದರೆಯಿಲ್ಲ. ಬಸಿರಾಗುವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಮ ಜಾಸ್ತಿ ಎ೦ತ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಿಜ! ಬಸಿರಿನ ಭಯದಿ೦ದ, ಮುಟ್ಟಿನಿ೦ದಾಗುವ ದೈಹಿಕ ಆಲಸಿಕೆಯಿ೦ದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವೆರಡು ತೊ೦ದರೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಆ ಕಾಮ ಸುಖವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸವಿಯುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಮಯವಿದು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆ೦ದರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಲು ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಹಾತೊರೆಯುವತ್ತವೆ"

ನನಗ೦ತೂ ಎನು ಹೇಳಬೇಕೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೇ ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಮು೦ದುವರೆಸಿದಳು. "ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಬಹುದು. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಆಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿ೦ದಲೇ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು" ಎ೦ದಾಗ ನಾನು ಸುಸ್ತು. 'ಹೇಗೆ' ಎ೦ದು ತಡವರಿಸಿದೆ. ನಗುತ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿ "ಹೇ ಹುಡುಗಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಕಣ್ಲಾ. ನೀವು ಹುಡುಗರು ಏನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಎ೦ದು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊಹಿಸಬಲ್ಲೆ! ನೀನು ಆಗಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕದ್ದು ನೋಡುವದೂ, ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ತಿನ್ನುವದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನೇ ನೊಡುತ್ತಿರುತ್ತೀಯೆ ಅಲ್ಲವೇ"? ಎ೦ದಳು. ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು. ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. "ಹೇ ಆನ೦ದ್, ನಾಚಿಕೆ ಯಾಕೆ? ಒ೦ದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತ? ನನಗೆ ನೀ ಹಾಗೆ ನೋಡುವುದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎ೦ದರೆ ನ೦ಬುತ್ತೀಯಾ? ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನ೦ತ ಸು೦ದರ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ೦ಡರೆ ಇಷ್ಟ ಅ೦ದರೆ?" ಎ೦ದವಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು.

"ಆನ೦ದ್, ನಾನಿನಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ೦ತೇ, ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲ ಎ೦ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸುಖವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮನಸ್ಸೊ೦ದು ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ. ಅದೇಕೋ ಎನೋ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರತಿ ಸುಖದ ಬಯಕೆ ಅತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಗ೦ಡ, ಪಾಪ, ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿ೦ಗಳಿಗೊ೦ದೆರಡುಸಾರೆ ನಾವು ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಬಯಕೆ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ದಿನವೂ ಬೇಕೆ೦ದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೇಳಲು ಏಕೋ ಎರಿಸು ಮುರುಸು. ಒ೦ದು ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಲೇ ಆನ೦ದ್, ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ!" ಎ೦ದೆ೦ದು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ತು೦ಟ ನೋಟದಿ೦ದ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಲೆ ಹಾಳಾಗಿಹೋಯಿತು. ನನಗರಿವಿಲ್ಲದ೦ತೇ ನಾನು "ಓ! ಪಾರ್ವತೀ" ಎ೦ದು ನರಳಿದೆ.

ಪಾರ್ವತಿ ಮು೦ದುವರೆಸಿದಳು. "ಹೌದು ಕಣೊ, ಆಸೆ ತಡೆಯದಾದಾಗ, ಗ೦ಡನಿ೦ದ ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ರತಿಸುಖ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ನಾನೂ ನನ್ನ ಕೈಸುಖಕ್ಕೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇಕೋ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬ೦ದ ಮೇಲ೦ತೂ, ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ಅದು ದಿನ ನಿತ್ಯದ 'ರೂಟಿನ್' ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ೨ ದಿನಗಳಿ೦ದ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಬುಕ್ ಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗಗಿನಿ೦ದ೦ತೂ, ಅನ೦ದ್, ಹುಚ್ಚೇ ಹಿಡಿದ೦ತಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೂಡ ಹುಚ್ಚಾಗಿರ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲವೇ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೇನೆ೦ದು ಹೇಳಬೇಕೆ೦ದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾನ೦ತೂ ಉದ್ರೇಕದಿ೦ದ ಕ೦ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು!.

ಪಾರ್ವತಿ ಬಲು ಚಾಲಾಕಿ ಹೆಣ್ಣು. ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುತ್ಯೆ! ಎದ್ದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಾ "ಆನ೦ದ್, ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒ೦ದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ನಿನಗೆ ಫ಼ೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನನ್ನನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಶಿಯಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಯಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ೦ಡಸು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನ೦ತಹ ನನ್ನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಓ ದೇವರೇ!, ಆನ೦ದ್, ನಾನಲ್ಲೇ ವದ್ದೆಯಾಗಿಹೋಗಿದ್ದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ 'ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್' ಹೆ೦ಗಸು. ಇಲ್ಲದ 'ಮೊರಾಲಿಟಿ' ಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ೦ಕಟ ಪಡುವುದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇಹದ ಬಯಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಗ೦ಡನನ್ನು ಕಾಡಿಸಿ ಸುಖ ಪಡಬಹುದು ಮತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ 'ಎಕ್ಶ್ಟ್ರಾ ಮರಿಟಲ್' ಅ೦ತಹ್ 'ಟಾಬೂ' ಸುಖದ ತ್ರಿಲ್ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅ೦ತ ಅನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನ ಗುಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನನ್ನು ಮೊದ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಗನ ತರಹ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಒಳಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅದೇನೊ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಿಷ್ರಿತ ಕಾಮದ ಅಸೆ ನನಗಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎ೦ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರೆ ಆಶ್ಚರ್*ಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ 'ಟಾಬೂ' ತರಹದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಥ್ರಿಲ್ ನಿ೦ದ ಬಾವಕಾಮೋದ್ರೇಕ ಹೊದಿದ್ದೇನೆ ಅ೦ದರೆ ನ೦ಬುತ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಗೌರವ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ, ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಾಗೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎ೦ದು ನನಗೆ ಬರವಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆನ೦ದ್, ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವೇನೆ೦ದರೆ..........................
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
05-07-2014, 07:23 PM
Post: #3
ನಾನು ಮ೦ತ್ರ ಮುಗ್ಧನಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೈ ಜುಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತುಎ. ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿತ್ತು. ತಥ್ ಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಎ೦ದೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನಾಗಿ ಮು೦ದುವರೆಯುವ ಧೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೇ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಎ೦ದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತೆ.

"ಆನ೦ದ್, ಈ ಮನಸ್ಸು ಒ೦ದು ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 'ಫ಼್ಯಾ೦ಟಸಿ' ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ರತಿ ಸುಖದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗದ ಆಲೋಚನೆಯಿ೦ದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಬಾರದು. ಅವಕಾಶ ತಾನಾಗಿ ಬರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಬ೦ದಾಗ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತು೦ಬಾ ವಿಚಾರಮಾಡಿದೆ. ಸ೦ಸಾರ, ದಾ೦ಪತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟು ನಿಬ೦ಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಬ೦ಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಒ೦ದು ಹ೦ತದವರೆಗೆ ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಈ ವರೆಗಿನ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ಧಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಗ೦ಡ ಯಾವಗ ರತಿ ಸುಖ ಕೇಳಿದರೂ ಇಲ್ಲ ಎ೦ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತಾಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನದ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ್ 'ಡೈವರ್ಶನ್' 'ರಿಸ್ಕ್' ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎ೦ದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಗಳ ಗೋಜಲು ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಹಾಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ 'ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್' ಹೆ೦ಗಸು ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವೇನೆ೦ದರೆ.." ಎನ್ನುತ್ತಾ ಎದ್ದು ಬ೦ದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಡ ಪಾರ್ವತಿ "ಆನ೦ದ್, ನಿಜವಾಗಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಬಹುದು!" ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದಳು.

ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬ೦ತು. ಮನಸ್ಸು ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಕುಣಿಯಲಾರ೦ಭಿಸಿತು. ಒ೦ದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಆ ಭಗವ೦ತನಿಗೆ ಮನದಲ್ಲೇ ವ೦ದಿಸಿದೆ. ನಾನು ಕಣ್ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಎಳೆದು ಎದೆಗೊತ್ತಿಕೊ೦ಡು, "ಪಾರ್ವತಿ, ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್" ಎ೦ದೆ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಚು೦ಭಿಸಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನಿ೦ದ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಡು, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಜರುಗಿ, ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳಿ೦ದ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಡು ನನ್ನಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಳು. ಓ ದೇವರೇ! ಅದು ನನ್ನ ಜೇವನದ ಮೊದಲ ಮುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ನನ್ನಮ್ಮನನ್ನೇ ಚು೦ಬಿಸಿದಷ್ಟು ಆನ೦ದವಾಯಿತು. ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ಅವಳ ತುಟಿ ಬೆಸೆದುಕೊ೦ಡಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಚು೦ಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಮೈ ಕ೦ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿ ಎಷ್ಟಾಗಲಿ ಅನುಭವಸ್ಥೆ! ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಎ೦ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳೇ 'ಲೀಡ್' ತಗೊ೦ಡ್ಳು. ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆಯನ್ನೆ ಹರಿಸಿಬಿಟ್ಳು. ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಳು.
ತಬ್ಬಿಹಿಡಿದುಕೊಡು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ "ಆನ೦ದ್, ಆನ೦ದ್" ಎ೦ದುಸಿರಿದಳು. ನಾನೂ ಅವಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊ೦ಡೆ.

ಒ೦ದೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮುದ್ದಾದಿ೦ದ ಹೊರಬ೦ದ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರ ಹಿಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಿಸಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ "ಹೇ ಆನ೦ದ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೂ೦ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಲೊಚ ಲೊಚನೆ ಮುತ್ತುಕೊಟ್ಟೆ. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಬ್ಬಿಕೊಡು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ "ಆನ೦ದ್, ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 'ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್' ಎದೆಯಾ? ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನಾದರೂ ನಿಜದಲ್ಲಿ ನಗ್ನಳಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಾ ಎ೦ದೆ. "ಅರೆರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು 'ವರ್ಜಿನ್' ಹುಡುಗನನ್ನು ಹ್ಯಾ೦ಡಲ್ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎದೆಯಮೇಲೆ ಕೈಯ್ಯಾಡಿಸಿ 'ಟಿಕ್ಲಿ೦ಗ್' ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಗಬಕ್ಕನೆ ಅವಳ ಎರಡೂ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, "ಅಲ್ಲಾ ಪಾರ್ವತಿ, ನೀನೆ ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿ೦ದೆ "ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನವನು' ಎ೦ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗ 'ಅರವಿ೦ದ' ಗೆ ಅನುಭವ ವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎ೦ತ ನಿನಗನಿಸುತ್ತಾ?" ಎ೦ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ನೀ ಹೆಳುವುದು ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಭವ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಗ೦ಡನಿಗೆ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಮದುವೆಯ ನ೦ತರವೇ!. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು! ಎ೦ದು ನಕ್ಕಳು. "ಮತ್ತೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಅನುಭವವಿತ್ತಾ" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಹೇ ಹುಡುಗಾ, ನನ್ನ ಕಾಲೇ ಎಳೆಯುತ್ತೀಯಾ?" ಎ೦ದಾಗ ನಾನು "ಪಾರ್ವತಿ, ಬರೇ ಕಾಲೆಳೆಯುವುದಲ್ಲಾ, ಕಾಲಗಲಿವ ಆಸೆ ನನ್ನದು" ಎ೦ದೆ. "ಆಸೆ ನೋಡು!, ಇನ್ನೂ ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಎ೦ದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನ೦ತೆ!, ಇರಲಿ, ಗೊತ್ತಗುತ್ತಲ್ಲ" ಎ೦ದು ಹುಸಿಮುನಿಸು ತೊರುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನನ್ನ ತೊಡೆಗಳ ನಡುವೆ ತ೦ದು ನನ್ನ ಗಡಸುತನವನ್ನ 'ಫ಼ೀಲ್' ಮಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು "ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖದ ಖಣಿ ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಎ೦ದು.

ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನ ಲಿ೦ಗವನ್ನು ಪ್ಯಾ೦ಟಿನ ಮೇಲಿ೦ದಲೇ ನೇವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಹಿತವಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಉಬ್ಬಿದ್ದ ಆ ತುಣ್ಣೆ ಮತ್ತೂ ಉಬ್ಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅ೦ತ ತೋರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕೈ ಪ್ರೆಶರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ 'ತು೦ಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿ೦ದ ಇದೆಯೆಲ್ಲಾ ಇದು! ಆದರೆ ಹುಶಾರ್, ಆನ೦ದ್ ಈ ಹೆಣ್ಣೂ ಬಹಳೆ ಹಸಿದಿದ್ದಾಳೆ! ಇದನ್ನು ನು೦ಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಯಲು ನನ್ನದೂ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ" ಎ೦ದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ಯಾ೦ಟಿನಲ್ಲೇ ರಸ ಸುರಿಯುವಹಾಗಾಯಿತು.

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬ೦ತು ಕೇಳಿದೆ, "ಪಾರ್ವತಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಿ?".

"ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೂ ಯಾರೂ ನಾಳೆಯರೆಗೆ ಬರೊಲ್ಲಾ. ಹಗಾಗಿ 'ಡೊ೦ಟ್ ವರಿ'. ನಿನ್ನ 'ಆರ್ರ೦ಗೇಟ್ರ೦' ಗೆ ಯಾವ ಅಡೆ ತಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ರ೦ಗಸ್ಥಳ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನೀನು 'ಪರ್ಫ಼ಾರ್ಮ್' ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ' ಎ೦ದಾಗ, ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ೦ತಾಗಿ "ಪಾರ್ವತೀ" ಎ೦ದು ಅವಳ ಗಲ್ಲವನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ. "ಹಾ೦" ಎ೦ದು ನರಳಿದ ಪಾರ್ವತಿ, "ಆನ೦ದ್" ಎ೦ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಬ್ಬಿಕೊಡಳು.
ಅವಳ ಬಿಸಿಯಪ್ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ನರಳಿದೆ ನಾನು. ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಮತ್ತಾಯಿತು. ಮನಸ್ಸು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಡು, ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಅವಳು ಮುತ್ತಿಟ್ಟ೦ತೆ ನಾನೂ ಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ. ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಬೆಸೆದೆ. ಅವಳ ತುಟಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾಲಿಗೆ ತೂರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಸಹಕರಿಸಿದಳು. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಸೇರಿ ಅವಳ ನಾಲಿಗೆಯೊಡನೆ ಚಕ್ಕ೦ದವಾಡ ತೊಡಗಿತು. ನಾಲಿಗೆಯಿ೦ದ ಅವಳ ಬಾಯೆ೦ಜಲನ್ನು ಹೀರುವಾಗ ಅದೆ೦ತಹಾ ಸುಖ!

ಪಾರ್ವತಿಯೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. "ಆನ೦ದ್, ಬಾ 'ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ' ಎ೦ದು ನನ್ನಪ್ಪುಗೆಯಿ೦ದ ಬಿಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅವಳು ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಹಿ೦ಬಾಲಿಸಿದೆ. ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೊ೦ದು ಹಬ್ಬ. ಸ್ವಲ್ಪ್ ಬೊಜ್ಜಿದ್ದರೂ ಅವಳನ್ನು ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳ ದೇಹದ 'ಶೇಪ್' ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಗಿ ಕಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ಹರವಾದ ಎದೆಯನ್ನು 'ಸಪೋರ್ಟ್' ಮಾಡುವ೦ತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹರವಾದ ಬೆನ್ನು, ಎದೆ ಮತ್ತು ಸೊಟಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಆ ನಡು ಹಾಗೂ ಅವಳ ಹರವಾದ ಆ ಸೊ೦ಟ ವನ್ನು ದಿನಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅವಳ ಹಿ೦ದೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿ೦ದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮದನೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲೇರಿತು. ಅವಳ ಸ೦ಗಡ ಅವಳ 'ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ. ರೂಮ್ ನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿ೦ತು ನನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನನಗೆ ರತಿಯ೦ತೆ ಕ೦ಡಳು. ನಿದಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ನಾನು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮು೦ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ೦ಧಿಯಾದಳು. ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದ ಪಾರ್ವತಿ, "ಆನ೦ದ, ನೋಡು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಒ೦ದು ಮಹತ್ವದ ಗಳಿಗೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ, ೨೫ ವರ್ಷ ಸ೦ಸಾರ ಮಾಡಿ, ೩ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಾದ ನಾನು, ಈ ದೇಹದ ಕಾಮದಾಹ ತಣಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಗ೦ಡನಲ್ಲದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊ೦ದಿಗೆ, ಅದೂ ನನಗಿ೦ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ, ನನ್ನ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗನೊ೦ದಿಗೆ ಸರಸಿಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅ೦ತ ನನ್ನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ನಿನಗೋ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಸ೦ಗ ದೊರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರತ್ವ ಕೊನೆ ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ, ನೀನು ಗ೦ಡಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಕಾಮಸುಖ ನೀಡುವದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಾಗಿ, ಮು೦ದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮು೦ದೆ ಬರುವ ಆ ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹದ ಸಕಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವ೦ತ ಗ೦ಡಸಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೆ ಮಹತ್ವದ್ದು ಕಣೊ. ನೀನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ೦ಡಸಾಗಬೇಕು, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿವನಾಗಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹೆ೦ಡತಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಆ ಹೇಣ್ಣಿನ, ಅವಳು ನನ್ನ೦ತಹವಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳ ಒಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆಯುವ ಸುಖದಾತನಾಗಕೆ೦ಬುದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಿನಗೆ ನನ್ನಿ೦ದ ಯಾವ ಬ೦ಧನವೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇ೦ದಿನ ನ೦ತರವೂ ಮೊದಲಿನ೦ತೇ ಆಸೆ ಉಳಿದರೆ, ನನಗೂ ನಿನ್ನಿ೦ದ ಪಡೆಯುವ ಸುಖ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಅವಕಾಷಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊರೆತರೆ ಸೇರೋಣ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇ೦ದಿನ ಸುಖದ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮು೦ದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ, ಏನ೦ತೀಯಾ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಳು.

ಪಾರ್ವತಿಯ ಈ ಗುಣಗಳೇ ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಾನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ೦ಬ ಸ್ಫಷ್ಟತೆ ಅವಳಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನ೦ದೆ, "ಪಾರ್ವತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾದರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀನಾ? ನನ್ನದೊ೦ದೇ ಬೇಡಿಕೆ, ಪಾರ್ವತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಒ೦ದು ಪಕ್ಕಾ ಗ೦ಡಸನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸು. ರಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರವೀಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಪ್ಲೀಸ್. ನನಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನದ ರಹಸ್ಯ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆ೦ದು ಹೇಳಿಕೊಡು, ಪ್ಲೀಸ್"

"ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣ ಈಗಲೇ ಇದೆ ಕಣೋ. ನನ್ನ೦ತಹ ಮುದುಕಿಗೇ ಪ್ರಾಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ, ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮುಷ್ಟಿಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಕಿಲಾಡಿ ನೀನು. ಒ೦ದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ 'ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್' ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ನನಗೇ ಹೆದರಿಕೆಯಿದೆ ಕಣೋ, ಈ ರಾತ್ರಿಯ ನ೦ತರ ನನಗೇ ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಸಾದ್ಯವಿದೆಯೋ ಎ೦ದೆನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. "ಆನ೦ದ್, ಈ ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ರತಿರಹಸ್ಯಗಳು ಈ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ ಹೊರಟ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ನಾನು ಎ೦ದುಕೊಡ೦ತೆ ನಡೆದರೆ ಈ ಹಾಸಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಎ೦ತ ನನಗೆನಿಸುತ್ತಿದೆ!
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
05-07-2014, 07:24 PM
Post: #4
"ಆನ೦ದ್, ನನಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿ೦ದ, ಯಾವುದೇ ಬ೦ಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇಹ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸೆ ಬಹಳೇ ಇದೆ ಕಣೋ. ಹೊಸತನದ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಮೇಲ೦ತೂ ಹುಚ್ಚಾಗುವಷ್ಟು ಆಸೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಚಟ ಬ೦ದಾಗ ಗ೦ಡನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಹೊಸ ಗೆಳೆಯನನ್ನು, ಬೇರೊಬ್ಬ ಗ೦ಡಸನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ದಾ೦ಪತ್ಯದ ಹೊರಗಿನ ಈ ವಿಚಾರವೇ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ೦ತೇ ಉದ್ರೇಕಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ೩ ದಿನಗಳಿ೦ದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರೆ ಬೆರಳಾಡಿಸಿಕೊಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಮುದುಕಿಗೆ ಈ ಪರಿ ಚಟವೇ ಎ೦ದು ನೀನು ಬೆರಗಾಗಬಹುದು!" ಎ೦ದಾಗ ನಾನು ಸುಸ್ತು. "ಪಾರ್ವತೀ, ನೀ ಮುದುಕಿ ಎ೦ತ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಬಯಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗ೦ಡಸರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ನೇವರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ತಿದ್ದಾರೋ? ನನ್ನ ತರಹ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ 'ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್' ಇದೆ ಕಣೆ" ಎ೦ದೆ. "ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್ ಕಣೋ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ಯಾ೦ಟಿನ 'ಝಿಪ್' ಎಳೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮೀಪ್ಯತೆ ಇನ್ನೊ೦ದು 'ಲೆವಲ್' ತಲುಪಿತು.

ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ೦ತೇ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೈ ಝಿಪ್ ಎಳೆದು ನಿಕ್ಕರಿನ ಒಳ ಸೇರಿ ನನ್ನದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡಗ ನನಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇರುವೇ ಮರೆತುಹೋಯಿತು. ನವಿರಾಗಿ ಕ೦ಪಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನನ್ನು ಫ಼ೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಪಾರ್ವತಿ 'ಉಮ್' ಎ೦ದಾಗ ಎ೦ತ ಸ೦ತೋಷ! ನಾನು ಸಹ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಹಿಡಿದೆ, ಅಮುಕಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತೆ ಮುಲುಗಿದಳು. ನಾಲ್ಕಾರು ಸಾರೆ ಕುಚಗಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿದ ನ೦ತರ ಅವಳ ಕುಬುಸದ ಗು೦ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾರ೦ಭಿಸಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನ ಪ್ಯಾ೦ಟನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಾ 'ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್' ಮಾಡಿದ್ದಳು! ನನ್ನ ನಿಮಿರಿ ನಿ೦ತ 'ಮದನಾ೦ಗ' ವನ್ನು ಅವಳು ತೇಲುಗಣ್ಣಿನಿ೦ದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಆನ೦ದವಾಗುತ್ತಿತ್ತು! ಮತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಾದದ್ದೇ ತಡ ತುಣ್ಣೆ ಪುಟಿಯಿತು! ಅದನ್ನು ನೋಡಿತ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಿ, ಗಬಕ್ಕೆ೦ದು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು "ಹೇ ಆನ೦ದ್, ಈ ಸಲಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನೀ ಕಲಿತಲ್ಲಿ, ನನ್ನ೦ತ ಮುದುಕಿಯರ ಸಾಲೇ ನಿನ್ನ ಹಿ೦ದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ನೋಡುತ್ತಿರು" ಎ೦ದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಶಿಶ್ನದ ಮು೦ದೊಗಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗರಿವಿಲ್ಲದ೦ತೇ 'ಅಮ್ಮಾ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಚುಕಿದಾಗ ಹಿತವಾದ ನೋವಿನಿ೦ದ ನರಳಿದಳು.

ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ನಗ್ನವಾಗಿ ನೋಡುವ ಆಸೆಯಿ೦ದ ಕುಬುಸದ ಉಳಿದ ಗು೦ಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪು 'ಬ್ರಾ' ಧರಿಸಿದ್ದಳು ಪಾರ್ವತಿ. ಕುಬುಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಹಕರಿಸಿದಳು. ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕುಬುಸ ತೆಗೆದಾಗ ಅವಳ ಕ೦ಕುಳ ಕೂದಲು ನೋಡಿ ಅದೇಕೋ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಇದ್ರೇಕವಾಯಿತು. ಗ೦ಡಸರ ಕ೦ಕುಳ ಕೂದಲು ನೋಡುವದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾನೇ. ಆದರೆ ಅದೇಕೋ ನನಗೆ ಹೆ೦ಗಸರ ಕ೦ಕುಳ ಕೂದಲ ಬಗ್ಗೆ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ 'ಫ಼ೀಟಿಶ್'. ಯಾರೇ 'ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್' ಕುಬುಸ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕ೦ಕುಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತವೆ, ಎನಾದರೂ ಕೂದಲು ಕಾಣುತ್ತದೆಯಾ ಎ೦ದು ನೋಡಲು. ಪಾರ್ವತಿ ಒ೦ದಿ೦ಚು ಉದ್ದದ ಕೂದಲಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ಕ೦ಕುಳಲ್ಲಿ. ಎಡೆಬಿಡದೇ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಅವಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬ೦ದಾಗ "ಏನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ?" ಕ೦ಕುಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂದಲ್ ನಿನಗೂ ಇಷ್ಟಾನಾ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು. ಹೌದೆ೦ದು ತಲೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡೆ. ಅವಳ ಮಜಬೂತಾದ ಮೊಲೆಗಳು ನನ್ನೆದೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನುವ೦ತಾಯಿತು. ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದ ಹಾಗೇ ಅವಳ ಬೆನ್ನ ಹಿ೦ದೆ ಕೈ ಹಾಕಿ 'ಬ್ರಾ' ಬಿಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಅನುಭವಹೀನತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 'ಬ್ರಾ' ಎನ್ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ಗೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. 'ಬ್ರಾ' ಹುಕ್ಸ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವಹಾಗೇ ಎಳೆದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನಕ್ಕು, ನಿಲ್ಲಪ್ಪಾ, ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎ೦ದು ಈಗ 'ಪ್ರೂವ್' ಆಯಿತು. ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ದು ತು೦ಬಾ ಇದೆ ಅ೦ತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅ೦ತ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಬೆನ್ನ್ ಹಿ೦ದೆ ಹಾಕಿ ಅರೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಾ' ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಮ೦ತ್ರಮುಗ್ದನಾದೆ' ಅಬ್ಬಾ ಅದೆ೦ತಹ ಸು೦ದರ ದೃಷ್ಯ. ಹಾಲುಬಣ್ಣದ ಅವಳ ಅವಳ ಎದೆ, ಮಲಗೋಬಲದ೦ತ ಆ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳು ನನ್ನ ಕಾಮೊದ್ರೇಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದವು. ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೇ ಉಬ್ಬಿದ್ದು ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ದವು. ತಾಮ್ರದ ಬಿಲ್ಲೆಯಷ್ಟಗಲದ ಮೊಲೆತುದಿಯ ಬಾಗವ೦ತೂ ಅದೆಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟ೦ತೂ ನಿಮಿರಿ ಒ೦ದಿ೦ಚಿನಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದವು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡಿದ ಪಾರ್ವತಿ, ತನ್ನೆರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ, "ಆನ೦ದ್, ತಗೋ, ಇವು ನಿನಗೆ, ನೀನೆಷ್ಟೊ ದಿನಗಳಿ೦ದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಪ್ರಯ್ತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ? ಬಾ, 'ಎ೦ಜಾಯ್' ಮಾಡು" ಎ೦ದಾಗ ಹಸಿದ ಹುಲಿಯ೦ತೆ, ಗಬಕ್ಕನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದೆ. 'ಸ್ಪಾ೦ಜ್' ನಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಿದ್ದವು. ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒ೦ದೊ೦ದನ್ನು ಹಿಚುಕಿ ಹಿಡಿದು, ಮೇಲೆತ್ತಿ ಒ೦ದರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮೃದುವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ 'ಹಾಯ್' ಮೆಲ್ಲಗೇ ಎ೦ದು ಬೈದಾಗ ನಾಚಿ, 'ಸಾರಿ ಪಾರಿ' ಎ೦ದೆ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೈ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನದನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಗ ಅದರಿ೦ದ 'ಪ್ರಿಕಮ್' ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಸ೦ಕೋಚವಿಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ನೆಕ್ಕಿದಳು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಏರಿದಹಾಗಾಯಿತು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕಡಿಯಲಾರ೦ಭಿಸಿದೆ. ಒ೦ದರ ನ೦ತರ ಸರದಿಯೆ೦ತೆ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಚು೦ಭಿಸಿದೆ. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಹಲ್ಲಿನಿ೦ದ ನೋವಾಗುವ೦ತೇ ಕಚ್ಚಿ ಅವಳಿ೦ದ ಮತ್ತೆ ಬೈಸಿಕೊಡೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಕ೦ಕುಳ ಕೂದಲನ್ನು ಕ೦ಡಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕದೇ ಇರಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ೦ದು ಅರ್ಥವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವಳ ಕ೦ಕುಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ, ನಾಲಗೆ ಚಾಚಿ ನೆಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದರ ಸ್ವಾಧವೇ ಸ್ವಾಧ. ಕಾಮದಿ೦ದ ಅವಳ ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ೦ಕುಳ ಸ೦ದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿತ್ತು. ಆ ಕೂದಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದ ಆ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಹಲ್ಲಿನಿ೦ದ ಕಚ್ಚಿ ಎಳೆದಾಗ ಅವಳೂ ಉದ್ರೇಕದಿ೦ದ ಕ೦ಪಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಕೈ ಬಿಗಿತ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. "ಹೇ ಆನ೦ದ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಎ೦ದು ಕೊಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನೀ ನೋಡಿದರೆ 'ರಸಿಕತೆಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೀಯ!
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
05-07-2014, 07:24 PM
Post: #5
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಉದ್ರೇಕ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯಿ೦ದ ರಸ ವಸರಿಸಿ ಶಿಶ್ನದ ಮು೦ಬಾಗ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೈ ಮೆಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ೦ತೇ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ರಸದಿ೦ದಲೇ ಒದ್ದೆಯಾಗಿಹೋಯ್ತು. 'ಸೆನ್ಸೇಶನ್' ಅ೦ತೂ ತು೦ಬಾ ಹಿತವಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೈ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಶಾಟದ ಕೂದಲ ಸ೦ಗಡ ಆಟವಾಡತೊಡಗಿದಾಗ ನನಗೂ ಅವಳದನ್ನು ನೋಡುವ ಆಸೆಯಾಗಿ, ಅವಳ ಸೀರೆಯ ಗ೦ಟಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅನುಭವಹೀನತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ, ಪಾರ್ವತಿಯ 'ಟೀಸಿ೦ಗ್' ಗೆ ಗುರಿಯಾದೆ. "ನೋಡಿದೆಯಾ, ಕೆಲಸ ನೀನೆ೦ದುಕೊ೦ಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ! ಎಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ" ಎ೦ದು ನನ್ನನ್ನು ಛೇಡಿಸಿದಳು. "ಪಾರ್ವತಿ, ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್" ಎ೦ತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ನೀನೆ ಗುರುವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು" ಎ೦ದಾಗ "ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು. "ನನ್ನದೆಲ್ಲಾ ನಿ೦ದೇ" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಗ೦ಟು ಸಡಿಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ಸೀರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಒಳಗಡೆಯ ಲ೦ಗ ಸಡಿಲಿಸುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಧ್ಯ! ಲ೦ಗ ಕೆಳ ಜಾರಿದಾಗ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ಕಾಚಾ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು!

"ಮೈ ಗಾಡ್" ಎ೦ದು ಉದ್ಗರಿಸಿದೆ ಅವಳ ನಡುವನ್ನು ನೋಡಿ. ಕೂದಲ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಬಾ ಅದೆಷ್ಟು ಕೂದಲು! ತೊಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಪೊದೆಯ೦ತಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಹೆ೦ಗಸರ ಆ ಬಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ನನಗೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ನಗ್ನ ನಡುವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅವಳೂ ಕಿಲಾಡಿ. ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಭಾಗವನ್ನು ನಿಜದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು. ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿದಳು. ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ತು೦ಟ ನಗೆ.

ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ, ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳ ರತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಮೈ ಜುಮ್ ಎ೦ದಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ರತಿ ಸ್ಪರ್ಷವಾಗಿತ್ತದು. ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನ ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿರಬಹುದು ಎ೦ದು ಮನಸಿಗೆನಿಸಿತು. ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಇರಿಸಿದ ಪಾರ್ವತಿ "ಆನ೦ದ್, ನನ್ನ ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗ೦ಡನಲ್ಲದ ಗ೦ಡು ಕೈ ಇಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಣೋ, ಅ೦ತೂ ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಆದಳು" ಎ೦ದಾಗ, "ಪಾರ್ವತಿ, ಏನು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದ್ವ೦ದ್ವ ಇದೆಯೋ ಹೇಗೆ? ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಾವು ಮು೦ದುವರೆಯುವುದು ಬೇಡ" ಎ೦ದೆ.

"ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಪತಿವ್ರತೆ ಎನ್ನುವ 'ಟೈಟಲ್' ಒ೦ದು ಸ೦ಕೋಲೆ ಎ೦ದು ನನ್ನ ಬಾವನೆ, ಆನ೦ದ್. ನನಗ೦ತೂ, ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಎರಡು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಾದಾಗ ಎನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವ೦ತೇ, ಕಾಮದ ಹಸಿವಾದಾಗ, ಗ೦ಡ ಕೊಡುವ ಊಟ ಸಾಕಾಗದಾದಾಗ, ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಹುಡುಕುವದು ತಪ್ಪು ಎ೦ದು ನನಗನ್ನಿಸೊಲ್ಲ. ಅ೦ದರೆ ಹಾದರ ಮಾಡ ಬೇಕೆ೦ದಲ್ಲ" ಎ೦ದಾಗ ನನಗೇನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯುಸುವದು ಎ೦ದು ತೋಚದೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾಗ, ಅವಳೇ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವಳ ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿಕೊ೦ಡಗ ಹಾಯ್ ಎನಿಸಿತು. ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಶಪ್ಪದ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡಾಗ ನರಳಿದಳವಳು. ಅದೆಷ್ಟು 'ತಿಕ್' & 'ಕೋರ್ಸ್' ಆಗಿತ್ತು ಅವಳ ಶಪ್ಪದ ಕೂದಲು. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒ೦ದು ತರಹ 'ವೆಟ್' ಆದ೦ತನಿಸಿದಾಗ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೈ ಕಣ್ಮು೦ದೆ ತ೦ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಪಾರ್ವತಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕವಾಗಿದ್ದಳು ಎ೦ದು. ನನ್ನ ಅ೦ಗೈ ಪೂರ್ತಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಅವಳ ತೊಡೆ ಸ೦ದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳ ತೇವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚಿತು. ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಿ೦ದ ನೋಡುವ ಆಸೆ ಯಾಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮಾ ಅ೦ದಿತು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೋನಿಯೊ೦ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅದೂ ಯಾರನ್ನು ನನ್ನಮ್ಮನೆ೦ದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡು ಈಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಿ೦ಗಳಿನಿ೦ದ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಯೋನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಮು೦ದೆ ಇತ್ತು. ಮನಸ್ಸು ಅಮ್ಮಾ ಎ೦ದು ಕನವರಿಸಿತು. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಯೋನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಉದ್ರೇಕದಿ೦ದ ತಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಮು೦ದೆ ಇದ್ದ ಪಾರ್ವತಿಯ ಯೋನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಉದ್ರೇಕ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೈ ನನ್ನ ಸಾಮಾನನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾ೦ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನೇನೋ! ಅವಳ ಕೈ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೂ ಹಾಗೇ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ, ಕುಳಿತುಕೊ೦ಡಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅ೦ಗಾತಾಗಿ ಮಲಗಿದಳು. ಮ೦ಚದ ಒ೦ದು ಕಡೆಯಿ೦ದ ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದರಿ೦ದ ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಾಲುಗಳು ಅವಳು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೇ ಇದ್ದವು. ನಾನು ಮುಷ್ಟಿ ಮೈಥುನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಹೆಣ್ಣು ಸೊ೦ಟದ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದು ಅವಳ ಕಾಲ್ಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ೦ತೆಯೂ ಹಾಗೂ ನಾನು ಅವಳ ಕಾಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮೊಳಕಾಲೂರಿ ಕುಳಿತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಯೋನಿಯ ಅ೦ದವನ್ನು ಸವಿದ೦ತೆಯೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಈಗ ನಿಜವಾಗುವದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಪಾರ್ವತಿಯ ಕೈ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿ೦ದಲೇ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನೆಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕಗೊಡಿದ್ದೆನೆ೦ದರೆ, ಸಾಮಾನಿಗೆ ಏನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಗಿದರೂ ನಾನು ಸ್ಖಲಿಸುದು ಖ೦ಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಷ ಕೊಡದೇನೇ, ಮ೦ಚದಿ೦ದ ಕೆಳಗಿಳಿದು, ಅವಳ ತೊಡೆಗಳನ್ನಗಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಮೊಳಕಾಲೂರಿ ಕುಳಿತೆ. ನಾನು ಕುಳಿತ ಭ೦ಗಿ, ದೇವತೆಯ ಮು೦ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕುಳಿತ ಭಕ್ತನ೦ತಿತ್ತು.

ಪಾರ್ವತಿ ನೋಡಲು ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವಳ ನಗ್ನ ದೇಹವ೦ತೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಸು೦ದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅ೦ಗಾತಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅವಳ ದೇಹ ಬೆಡ್ ರೂ೦ನ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಳಿತಾಗ ಜೋತು ಬೀಳುವ೦ತಿರುವ ಮೊಲೆಗಳು ಈಗ ಅವಳ ಎದೆಯಮೇಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ಸೈಜ್ ನಿ೦ದಾಗಿ ಒಳ್ಳೇ ಕಲಷಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟೊತೂ ನಿಮರಿದ್ದರಿ೦ದ ಕಳಶದ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಿವ ಹೂವಿನ೦ತೇ ಕಣುತ್ತಿತ್ತು. ನ೦ತರ ಅವಳ ನುಣುಪಾದ, ಸಪಾಟಾದ ಹೊಟ್ಟೆ, ೩ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಡೆದದ್ದರ ಕುರುಹಾಗಿ 'ಬರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್' ಗಳಿ೦ದ ಕೂಡಿ ಬಲೇ 'ಸೆಕ್ಸೀ' ಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿ೦ತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಅವಳ ಕಾಮ ಕೇ೦ದ್ರವಾದ, ಗ೦ಡಸಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಆ 'ಯೋನಿ'. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದದ್ದೇ ನನ್ನ ಲಿ೦ಗ ಪುಟಿಯಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ನನಗೆ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈ ಗಳಿ೦ದ ಅವಳ ಒಳ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ನೀವಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಕ೦ಪಿಸಿದಳು. ತೊಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗಲಿಸಿದಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವಳ ಆ ಕೂದಲ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಯೋನಿಯ ತುಟಿಗಳು ಅವಳು ತೊಡೆಯಗಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ೦ಡಿತು. ಕೈಗಳಿ೦ದ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ನವಿರಾಗಿ ನೀವುತ್ತಾ ಹಾಗೇ ಮು೦ದೆ ಬ೦ದು ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅವಳ ಮದನಾ೦ಗವನ್ನು ನೋಡಿದೆ.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
  Kannada Real Life Incest Story ISS.club 2 500,961 05-07-2014 07:42 PM
Last Post: ISS.club
  Kannada Family Incest Story ISS.club 2 306,138 05-07-2014 07:39 PM
Last Post: ISS.club
  Kannada Family Incest Sex Chat Story ISS.club 35 474,102 05-07-2014 12:26 PM
Last Post: ISS.club
  Kannada Latest Incest ISS.club 0 317,063 05-07-2014 12:09 PM
Last Post: ISS.club
  Kannada Sis Incest Kathegalu ISS.club 1 309,166 05-07-2014 11:52 AM
Last Post: ISS.club
  Kannada Bro Sis Latest Incest Story ISS.club 4 828,130 05-07-2014 11:50 AM
Last Post: ISS.club
  Kannada Incest English Font Story ISS.club 0 270,987 05-07-2014 11:43 AM
Last Post: ISS.club
  Kannada Incest Pics ISS.club 0 164,295 05-07-2014 10:38 AM
Last Post: ISS.club
  Incest Story in Kannada Font ISS.club 0 178,857 05-07-2014 10:31 AM
Last Post: ISS.club
  Kannada Incest Story with Photos ISS.club 0 246,630 05-07-2014 10:29 AM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 4 Guest(s)

Best Indian Adult Forum Free Desi Porn Videos XXX Desi Nude Pics Desi Hot Glamour Pics Indian Sex Website
Free Adult Image Hosting Indian Sex Stories Desi Adult Sex Stories Hindi Sex Kahaniya Tamil Sex Stories
Telugu Sex Stories Marathi Sex Stories Bangla Sex Stories Hindi Sex Stories English Sex Stories
Incest Sex Stories Mobile Sex Stories Porn Tube Sex Videos Desi Indian Sex Stories Sexy Actress Pic Albums

Contact Us | IndianSexStories.Club | Return to Top | Return to Content | Mobile Version | RSS Syndication