Post Reply 
Celebrities Hot Sex Story In Marathi Font
09-07-2014, 04:14 PM
Post: #6
शाहरुखने परत लंड तिच्या पुच्चीत ढकलला. मग तो वर खाली होत तिला चोदायला लागला. तो अगदी हळुवारपणे तिला न दुखवता करत होता. तिच्या पिंगट डोळ्यात पहात त्याने तिला हळुवारपणे मिठीत घेतला. त्याचा लंड तिच्या कौमार्य पटलापर्यंत पोचला होता. दिपीका थरथरत होती. संपुर्ण शरीरात कंपने होत असताना तिची योनी एका लंडाभोवती प्रथमच पाणी सोडत होती.

तिच्या स्वतःच्या बोटाने ती तिची पुस्सी चोळायची त्यापेक्षा शाहरुखचे चोदणे तिला खुप मस्त वाटत होते. नव्हे तिच्या शरीरातुन उठणाऱ्या त्या संवेदना तिला प्रचंड आवडल्या होत्या. तिला आता कळत होते सोनल शाहरुखकडुन फक करायला इतकी आतुर का होती.

शाहरुखला माहित होते की त्याला सेक्ससाठी अजुन एक खास गुलाम मिळाली आहे. तो तिला हळुवारपणे चोदत राहिला. तिही हळुवारपणे सतत स्खलन पावत मजेत त्याचे धक्के सहन करत राहिली. थोडावेळ असे चालल्यावर त्याने तिच्या कानात कुजबुजुन सांगीतले,"आता माझा गळणार आहे."

तिच्या सर्वांगातुन कंपने जात होती. शाहरुखने तिला एक जोरदार धक्का मारला व तो म्हणाला,"दिपीका आय ऍम कमींग इन युवर पुस्सी!"

शाहरुखने बाथरूममधे जा‌उन त्याचा लंड साफ केला व दिपीकाची योनी साफ केली. तिच्या कौमार्याचा बळी गेल्यच्या खुणा तिच्या मांडीवर पडल्या होत्या, त्या त्याने पुसुन काढल्या.

त्या मुलींना बराच वेळ गप्पांमधे रंगवल्या नटरच त्याने त्यांना जा‌ऊ दिले. त्याला बाकी कुणाला शंका घ्यायला वाव द्यायचा नव्हता. विषेशतः त्या दोघींच्या मित्रांना.

त्याशिवाय त्याचा डोळा इतर विद्यार्थिनींवर होताच. त्या दुसऱ्या मुलींनाही त्याच्या या स्पेशल कोचिंग क्लासची गरज होतीच. त्याने दिपीका व सोनलला पुढच्या आठवड्यात पुढचे प्रायव्हेट सेशन करुया असे सांगुन शेवटी कटवले.

*********

दुसऱ्या रात्री दिपीकाने व सोनलने आधी ठरवुन रणबीर व इम्रान बरोबर मस्ती करायचा प्लान बनवला. जेवण झाल्यावर त्यांनी त्या दोघा मुलांना आपल्या रूममधे बोलावला. गप्पा मारता मारता त्या मुलांनी त्यांच्या शरीरावरुन हात फिरवायला कधी सुरवात केली, व त्यांचे हात मुलींच्या चड्डीवर कधी गेले हे कुणालाच कळले नाही.

"ए रणबीर माझा स्कर्ट खुप टा‌इट आहे. मला कमरेला खुप टोचतो आहे. मी काढु का माझा स्कर्ट?" दिपीकाने त्याच्या कानात कुजबुजत विचारले.

रणबीरचा आपल्या नशिबावर विश्वास बसत नव्हता. दिपीकाचा विचार बदलण्यापुर्वी त्याने तिला त्या शुभ कार्यात मदत करायला प्रारंभ केला. दिपीकाच्या कमरेखाली फकत छोटी चड्डी उरली होती. तिच्या नरम मुलायम चडीवर हात फिरवत तो तिची पुच्चीच्या पाकळ्या चाचपु लागला.

सोनल काही तितकेही बोलायच्या भानगडीतही पडली नाही. तिने सरळ तिचा स्कर्ट उतरवला व तिची पॅंटीही जमिनीवर टाकली. इतकेच नाही तर इम्रानची शॉर्टही तिने काढुन टाकली.

"इम्रान तुझा कधी कोणी चोखला आहे का? कधी कोणी तुला ’ब्लो जॉब’ दिला आहे का?" त्याचा लंड हाताच्या मुठीत घे‌ऊन दाबत सोनलने धीटपणे त्याच्या डोळ्यात पहात विचारले.

इम्रानची तर विकेटच उडाली. अक्कल आल्यापासुन व उठायला लागल्यापासुन त्याने अनेक मुलींवर ला‌इन मारुन पाहिली. पण प्रत्येक मुलीला त्याचा मामाची सही तरी हवी असायची किंवा मामुशी ओळख करुन घ्यायची प्रत्येक मुलीची इच्छा असे. पण त्याला असे कधीच कोणी विचारले नव्हते. त्यामुळे सोनालचे शव्द कानावर पडताच त्याने त्याचा जांग्या पटकन उतरवला. त्याचा लांब व निमुळता लंड सोनलने फारसा विचार न करता तोंडात भरुन घेतला.

आ‌इस कॅन्डी चोखावी तस चोखत व चाटत ती त्याचा बार उडायला ये‌इपर्यंत चोखत राहिली. तिला त्याचा गळणार हे कळताच ती मागे हटली.

"ए अस काय करतेस सोनल." इम्रानने प्रेमळ तक्रार केली. "अग माझा शॉट उडायच्या बेतात आहे."

सोनलने त्याचा एक किस घेतला व ती त्याला झोपवला व त्याच्या नग्नावस्थेत असलेल्या शरीरावर सरपटत चढली. "इम्रान ते मी नंतर करीनच. पण आत्ता आपण काही तरी तु जास्त उत्तेजीत होशील अशी गंमत करु. तुझा शॉट मी तुला माझ्या शरीराच्या आत मारायचा मी चान्स देणार आहे."

त्याच्या पुढचा धक्का इम्रानला पचवायला बराच वेळ लागला. कारण ती बया त्याच्या मांड्यावर बसली व तिने तिची पुच्ची त्याच्या लंडावर आणली व त्याच्यावर ती हळु हळु बसत त्याचा तळमळणारा लंड तिने स्वतःच्या पुच्चीत भरुन घेतला.

खर तर त्याची अस करायची मानसीक तयारी झाली नव्हती. अस काही पहिल्याच दिवशी सोनलबरोबर असे काही करायला मिळेल असा त्याने कधी विचारही केला नव्हता. त्याची ती चिलबिचल बघुन सोनल मनापासुन हसली. इम्रान त्यामुळे आणखी भांबावला व शेवटी तो स्वताःवरचा ताबा गमा‌ऊन तिच्या पुच्चीत गळु लागला. सोनलला त्याच्या चेहऱ्यवरचे भाव पाहुन हसु फुटले व ती त्या नवशिक्या प्रेमीला जोरा जोराने चोदु लागली. त्याच्या लंडातुन शेवटचा थेंब निधे पर्यंत ती त्याला चोदत होती. त्याचा लंड तिची पुस्सी जणु पिळुन काढत होती. तो गळायचा थांबल्यावर तिने स्वतः पलंगावर पालथे हो‌ऊन त्याला वर चढवला व आणखीन चोदुन घेतले.

पलीकडच्या दिपीकाच्या पलंगावर रणबीर व तिची गाडी सुसाट निघाली होती. त्याची बोटे तिच्या पुस्सीत जोराने चालत होती. पण तिला अजुन खरी मजा येत नव्हती. तिने अंगावरचा टीशर्ट काढला. ब्राही उडवली. त्याचा चेहरा पकडुन त्याच्या तोंडात तिने स्वतःचा स्तन भरवला व त्याला तिचा निप्पल चोखायला लावला. त्याने तिची चड्डी काढायचा प्रयत्न करताच त्याला विरोध न करता उलट त्याला मदत केली.

रणबीरने त्याचा लंड बाहेर काढला होता. खर तर तो आता इतका उत्तेजीत झाला होता की त्याला तिच्या पुस्सीमधे त्याचा लंड घालुन तिला ठोकायचे होते. त्याने तिच्या नकळत तिच्या पुस्सीच्या फटीत त्याचा लंड हळुच आत सारला.

दिपीकाला तिच्या चुतीत त्याचा लंड जाणवताच तिने विरोध न करता तिची कंबर उचलुन पुस्सी वर केली व खालुन एक धक्का मारला. त्या धक्क्याबरोबर त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत आर्धा अधीक आत गिळला गेला. तिने तिच्या पायाचा विळखा त्याच्या कंबरेला घातला व पावलांच्या टाचेने ती त्याच्या कुल्ल्याना दाबत त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत पेलु लागली.

त्यानेही जोरदार धक्के मारत दिपीकाला चोदाण्यास सुरवात केली. त्याच्या लंडाला तिची वाफाळलेली घट्ट योनी जणु घुसळुन काढु लागली. तिला जणु त्याच्या लंडातली मल‌ई तिच्या पुच्चीत खेचुन घ्यायची होती.

"तुला माझ्या पुस्सीत गळायचे आहे?" तिने धापा टाकत त्याला प्रश्न केला.

"हो मला तुझ्या पुच्चीत माझे पाणी सोडायची मजा अनुभवायची आहे." त्याने तिला हलक्या आवाजात सांगीतले.

"मला ही." तिने कामुक आवाजात त्याला परवानगी दिली.

ते ऐकताच तो तिच्या पुच्चीच्या तळाशी त्याच्या पिचकाऱ्या मारु लागला. तिची पुच्ची त्याने अगदी भरुन टाकली. त्याच्या गोट्या दुखेस्तोवर तो शॉट मारत राहिला. पण ती त्याच्या प्रत्येक पिचकारीची मजा घेत राहिली.

दमुन ते सर्व निद्राधिन झाले. पण ती तरुण मुले होती. गळला तरी त्यांचा परत उठायला काही फार वेळ जायचा नाही. ते परत ऊठायचे व मुलीना ऊठवायचे आणी ठोक ठोक चोदायचे. त्या मुलींना तेच हवे होते. सकाळी ऊठल्यावर त्या मुली अशा पाय फाकवुन का चालतात याचा बाकिच्या सर्वांना प्रश्न पडला.

पुढचे दोन दिवस प्रत्येक वेळी रणबीर दिपीकाला एकटीला गाठे, किंवा इम्रान सोनलला, ते त्यांचे सदैव उठलेले लंड त्यांच्या भुकेल्या पुच्चीत घालुन त्या मुलानी मजा केली.

शाहरुख काही एक आठवडा थांबु शकला नाही. तिसऱ्याच दिवशी त्याने त्याच्या आवडत्या शिष्यांना खाजगी कोचींगसाठी परत बोलावले. प्रत्येक दिवसा आड त्यांना बोला‌ऊन त्या दोघींना त्याच्या रूममधे बोलवुन भरपूर चोदले. त्यांच्या पुच्च्या चोखुन त्याने त्यांना लंड व्यवस्थित चोखायला शिकवले. त्या मुली त्याच्या शिकवण्याचा आनंद लुटत व त्याने शिकवलेल्या ’ज्ञ्याना’चा वापर जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा आपल्या मित्रांवर केला.


******समाप्त******
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
  Marathi TV Celebrities Sex Katha gungun 5 128,958 09-07-2014 03:32 PM
Last Post: gungun
  Marathi Celebrities Party Sex Stories gungun 1 83,007 09-07-2014 03:15 PM
Last Post: gungun
  Marathi Font chawat sex katha ISS.club 0 1,406,673 08-07-2014 12:17 PM
Last Post: ISS.club
  Marathi Font XXX Stories ISS.club 3 523,491 08-07-2014 12:11 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Best Indian Adult Forum Free Desi Porn Videos XXX Desi Nude Pics Desi Hot Glamour Pics Indian Sex Website
Free Adult Image Hosting Indian Sex Stories Desi Adult Sex Stories Hindi Sex Kahaniya Tamil Sex Stories
Telugu Sex Stories Marathi Sex Stories Bangla Sex Stories Hindi Sex Stories English Sex Stories
Incest Sex Stories Mobile Sex Stories Porn Tube Sex Videos Desi Indian Sex Stories Sexy Actress Pic Albums

Contact Us | IndianSexStories.Club | Return to Top | Return to Content | Mobile Version | RSS Syndication