Post Reply 
Celebrities Hot Sex Story In Marathi Font
09-07-2014, 04:11 PM
Post: #1
गेले काही दिवस दिपीका फारच उतावीळ स्वभावाची झाली होती. स्वतः एक स्टार खेळाडु असलेल्या तिच्या डॅडींनी तिला खुप प्रयत्न करुन, ओळखी काढुन, वशिले ला‌ऊन तिला शाहरुखच्या अभिनयाच्या क्लासला प्रवेश मिळवुन दिला होता.

कारण खरतर हा क्लास फक्त फिल्मी स्टार्सच्या मुलांसाठी व जवळच्या नातेवा‌इकांसाठी होता. दिपीकाला पुर्ण कल्पना होती की तिच्या डॅडींना तिच्यासाठी किती खटपटी लटपटी करायला लागल्या होत्या तिला तिथे प्रवेश मिळवुन द्यायला.

तिने एकच ध्यास घेतला होता, आता कधी एकदा ते क्लास चालु होतात व मी त्या क्लासेसना जाते असे तिला झाले होते. तसे दिपीकाची ती मुंब‌ईत आल्यावर मॉडेलींगमधे करीयर चालु करुन बरेच दिवस झाले होते, व ती त्यात चांगली स्थिरावली होती, व एक स्टार किंवा सुपर मॉडेल झाली होती. पण मुंब‌ईत येणाऱ्या प्रतेक युवक युवतीप्रमाणे, फिल्मी जगतातील चमक तिला आता भुरळ घालत होती.

शाहरुखच्या कर्जतच्या आलीशान फार्महा‌ऊसमधे हे क्लासेस दर वर्षी १ महिन्यासाठी तो भरवतो व फारच मोजक्या फिल्मी मंडळींना तेथे प्रवेश मिळतो.

फिल्मी जगतात प्रवेशाची पुर्व तयारी म्हणुन दिपीकाने मुंब‌ईत आल्यावर एक छोटा ऍक्टींग कोर्स केला होता. तिथे ती अभिनय फारसा शिकायला मिळाला नसला तरी तिने एक नवी मैत्रीण मिळवली होती, सोनल. सोनलनेच तिला शाहरुखच्या क्लासेसची माहिती दिली. तेव्हापासुन दिपीकाने दिवसरात्र एकच ध्यास घेतला होता, शाहरुखचे क्लासेस!

मुंब‌ईला आल्यापासुन गेले काही महिने तिची खास मैत्रीण झालेली सोनल तिची मार्गदर्शकही बनली होती. मुंब‌ईच्या फिल्मी जगतात काय चालते याची वित्तंबातमी तिच दिपीकाला पुरवत होती. सोनल तिला मढ आयलंडला एका बंगल्यात असलेल्या निवासी ऍक्टींग स्कुलमधे घेउन गेली व त्या दोघींनी तिथे प्रवेश घेतला.

मढ आयलंडसारख्या शांत जागी असलेला तो प्रशिक्षण वर्ग निवासी असल्याने, ३ आठवडे त्या दोघी त्या बंगल्यातल्या एका रुममधे एकत्र राहिल्या होत्या. आभिनयाशिवाय सेक्स या विषयातही सोनल तिची गुरु होती. रुममधे दोघीच होत्या, त्यामुळे त्या दोघींना भरपुर एकांत होता. त्यामुळे रात्री सोनलने तिला हस्तमैथुन कसे करायचे, आपली बोटे आपल्या योनीत घालुन कशी मजा मिळवावी, बोटे नक्की कुठे घालावी, बोटाने व आंगढ्याने आपला दाणा कसा अलगद चोळावा ह्याचे तिला प्रात्यक्षीकासह सोनलने प्रशिक्षण दिले.

खरं तर केवळ सोनलने तिला गळ घालुन सांगीतल्यामुळेच तिने तिच्या बाबांच्या वशिल्याने शाहरुखच्या क्लासला ऍडमिशन मिळवली होती. अर्थात सोनलही तिथे असणार हे तिने गृहीत धरले होतेच.

या क्लासेसमधे दिपीकाने आणखी एक प्रगती केली. दिपीकाची ओळख त्याच मढ्च्या क्लासमधे शिकायला आलेल्या रणबीरशी झाली होती. क्लासच्या प्रोजेक्टच्या फिल्ममधे एकत्र काम करताना ते दोघे "चांगले" मित्र झाले. इतरांचा डोळा चुकवुन रणबीर संधी मिळेल तेव्हा तिला मिठीत घेऊन तिला आवळुन टाकी. चांस मिळेल तेव्हा व तिथे तो तिला किस करुन तिच्या अंगावर हात फिरवुन घ्यायचा व तिचे गोळे कचकचीत दाबायचा.

एका रविवारी दिपिकाने मिनीस्कर्ट घातला असताना तर त्याने तिला किस करत मिठीत घेतले व तिच्या अंगभर हात फिरवत, तिच्या चड्डीत हात घालुन तिच्या वाफाळणाऱ्या पुच्चीत खुशाल बोटे फिरवली.

स्वतः वा सोनलच्या बोटाने तिला मजा येई हे खरे, पण रणबीरने तिच्या पुच्चीत बोटे घालुन फटीत फिरवली, तेव्हा तिला झालेला आनंद काही औरच होता. त्याने तिचा दाणा चिमटीत घेतला तेव्हा तत तिच्या सुखाचा कडेलोटच झाला होता.

त्याच त्यांच्या भेटीत रणबीरने तिचा हात त्याच्या हातात घेतला व स्वतःच्या लंडावर ठेवला. तिच्या हाताचा कुठल्याही पुरषाच्या लंडाला लागलेला तो पहिला स्पर्ष तिला आयुश्यभर आठवेल असाच होता. त्यानंतर एक दिवस रणबीरने पॅंटमधुन त्याचा लंड बाहेर काढला व तिच्या हातात त्याचा नागडा लंड लागताच ती फुटभर उडाली होती. त्यानंतर एक दिवस तर त्याने तिच्या हातात त्याची सहा इंची काकडी देवुन तिला त्यावर कसा हात हलवायचा हे त्याने तिला व्यवस्थित शिकवले होते.

मढ बेटावरच्या त्या तिन आठवड्यात तिने व सोनलने इतकी मजा केली होती की, आता ती आतुरतेने शारुख सरांच्या क्लासची वाट पहात होती.

******

तारुण्यात पदार्पण केल्यापासुन दिपीकाला माहित होते की तिचे स्तन इतर मुलीपेक्षा मोठे आहेत. ती तासनतास आरशासमोर नग्नावस्थेत उभी राहुन स्वतःला बघत बसायची. इतली ती अगदी मनापासुन स्वतःच आपल्या सुंदर मोठ्या स्तनांच्या प्रेमात पडली होती. तेही अगदी रोज नव्याने!

तिच्या पाच आठ उंचीच्या सडपातळ शरिरावर तिचे स्तन खरच मोठे दिसायचे. त्यावरच्या लहान हलक्या तपकीरी रंगाच्या एरोलाच्या मध्यभागी ऐटीत विराजमान हो‌ऊन वर ऐटीत पाहणारे तिचे ऐरोलाच्याच हलक्या तपकीरी रंगाचे लांबट स्तनाग्रे कोणालाही भुल घालायला समर्थ होते. तिने ठरवले होते की शाहरुखच्या क्लासेस चालु झाले की ती रणबीरला त्याच्या वाढदिवसाचे बक्षीस म्हणुन तिचे स्तनाग्र त्याला चोखायला देणार होती.

पण सध्या तिचे संपुर्ण ध्यान तिच्या त्याहुन एका मोठ्या स्वप्नात गुंतले होते. तिचे सगळ्यात मोठे आकर्षाणाचे केंद्र झाले होते शाहरुख सर! तिच्यामते तो केवळ अभिनयाचा बादशहा नव्हता तर एक चांगला शिक्षक व मार्गदर्शकही व एक पुरुषोत्तमच होता.

दिपीका त्याच्याबद्दल खुप ऐकुन होती. लहानपणापासुन त्याचे तिने पाहिलेले अनेक सिनेमे, त्याचे नाचणे, त्याच्या अदा, फिल्मी मासिकात वाचलेले भडक गॉसीप्स, यामुळे ती जणु शाहरुख्मय झाली होती.

त्यामुळे जेव्हा तिची शाहरुखने टेलीफोनवर मुलाखत करुन तिला दोन मिनीटात निवडले, व त्याच्या क्लासमधे तिला घेतले, तेव्हा तिला धन्य वाटले होते, ती अगदी वेडा‌ऊन गेली. पण तिला अजुनही त्याला प्रत्यक्ष भेटायची संधी मिळाली नव्हती. यामुळे कधी एकदा त्याला प्रत्यक्ष नीट भेटते असे तिला झाले होते.

शाहरुखने त्याचे हे क्लासेस हल्लीच चालु केले होते. मुंब‌ईच्या फिल्मी दुनीयेत टिकलेले ते सर्वात मोठे गुपीत होते. फिल्मी जगतातल्या एका ठरावीक वर्तुळाबाहेर कोणालाच त्याबद्दल माहित नव्हते इतकी त्याची गुप्तता पाळण्यात येत होती.

पण ज्याना शाहरुख बद्दल माहिती होती, त्यांना कल्पना होती की त्याच्या फिल्मी क्लासमधे शिकवण्यासाठी तो प्रसिद्ध होता. त्याच्या क्लासमधे प्रवेश मिळालेल्या मुठभर विद्यार्थ्याना त्याचे शिकवणे प्रचंड आवडत असे. तो तेथे येणाऱ्या सर्व मुलींना पडद्यावर चुंबन कसे द्यावे याचे खास शिक्षण दे‌इ. त्या मुलींना शाहरुखच्या किसने प्रचंड मजा येत असे.

तो मुलींना किस करे, तेव्हा ती मुलगी प्रचंड रोमांचीत हो‌ऊन उठे. तिला अगदी धन्य धन्य वाटे. त्या मुलीला शारुखच्या केवळ किसने इतकी मजा मिळायची, व ती मुलगी आतमधुन अशी काही फुलुन जायची व तिच्या सर्वांगातुन असे काही तरंग उठत, की केवळ त्या आठवणीवर ती मुलगी तिचे उर्वरीत आयुश्य घालवु शके. त्या केवळ एका किसने त्यां मुलींनी दिलेली सर्व फी वसुल हो‌इ.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे कोचींग तो पुर्ण खाजगीत करे, अगदी त्या बॅचमधल्या बाकीच्या मुला मुलींनाही त्याचा थांगपत्ता लागत नसे.

या खाजगी क्लासनंतर त्या मुलींचे जीवन अगदी बदलुन जाई. त्यांच्या डोळ्यासमोर स्टार बनायची स्वप्ने नव्याने उमलत इतका आत्मविश्वास त्यांच्यात शाहरुख जागा करी. या कोचिंगनंतर जर कोणी त्यांना जवळुन पाहिले तर त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव खरोखर पहाण्यासारखे असत. दुसरी गंमत होती की क्लासनंतर मुलींची चालण्याची पद्धतही का कोणास ठा‌उक काहिशी विचीत्र हो‌इ. १ महिन्याचा अवधी संपल्या नंतरही काही मुली त्याला परत परत भेटुन, त्याच्याकडे खाजगी कोचींग मागत.

तो मुलांनाही खाजगीत प्रशिक्षण दे‌इ. क्लासमधे एक मुलगा व एक मुलीची जोडी तो निवडे. बहुदा ही मुले मुली एकामेकांची खास मित्र असत. मग तो त्यांना किस कसे करावे याचे ट्रेनिंग दे‌इ, अगदी प्रात्यक्षिकांसकट! एकामेकांना बाहुपाशात कसे घ्यावे, अंगावरुन हात कसा फिरवावा. मुलाने मुलीला जवळ कसे ओढावे, तिच्या नितंबावर व स्तनावर हात कस फिरवावा हे प्रात्यक्षिक तो स्वतः करुन दाखवी.

एक दोन प्रात्यंक्षिके तो मुलांना स्वतः करुन दाखवे. त्यांनतर त्याच्या स्पर्शाच्या जादुने ती मुलगी पेटुन उठली, तिच्या हृदयाची गती वाढुन ती धापा टाकु लागली, की तो तिच्याबरोबरच्या मुलाला त्याने शिकवलेले सर्व त्या मुलीबरोबर परत करायला सांगे आणी तो मुलगा नीट करत आहे का, हे त्याच मुलीला विचारे की तिचा पार्टनर ठिक करत आहे की नाही. त्यामुळे बहुतेक वेळा त्या दिवसाचे कोचिंग संपल्यावर तो मुलगा व मुलगी फार्महा‌ऊसच्या मागच्या झाडीत हटकुन फिरायला जात व दुसऱ्या दिवशी सफा‌ई कामगाराला झाडीत कसले तरी वेगळेच रबराचे फुगे सापडत!

त्या फार्म हा‌ऊसमधे एका रुममधे दोन मुली किंवा मुले अशी विभागणी करुन रहायची सोय केलेली असे. खरतर त्या आलीशान घरात रहायचे हेच या सर्व मुलामुलींसाठी मोठी औसुक्याची बाब होती. मुले व मुली वेगळ्या रुममधे असत. तळमजल्यावर मुले, तर पहिल्या मजल्यावर मुली व त्यांचे प्रशिक्षक राहत. मोजकेच विद्यार्थी असल्यामुळे व सगळेच बड्या आ‌ईबापांची असल्यामुळे कोणाचीही गैरसोय हो‌ऊ नये व प्रत्येकाला घरच्यासारखे वाटावे म्हणुन खास काळजी घेतली जा‌ई.

*********

दिपीका जेव्हा त्या फार्महा‌ऊसमधे पोचली तेव्हा सोनल तिथे पोचली होती. दोघींनी आधीच तिथल्या व्यवस्थापकाला खास विनंती करुन दोघी रुमपार्टनर बनल्या होत्या. क्लासच्या रिसेप्शनमधे त्या परत भेटल्या तेव्हा त्यांनी शाळकरी मुलींसारख्या एकीमेकींना खिदळत मिठ्या मारल्या. दिपिकाला कर्जतला सोडुन तिचे आ‌ईबाबा परतले तरी तिला काहीच वाईट वाटले नाही, इतकी ती त्या क्लासेससाठी आतुरली होती.

आपले सामान त्यांच्या रुममधे टाकुन दोघी बाकीच्यांना मुलामुलींना भेटायला गेल्या. त्यांच्या बॅचमधे फक्त ६ मुली व ६ मुलांनाच प्रवेश मिळाले होते. मजा म्हणजे बहुतेक सगळेच मुलेमुली एकामेकाला ओळखीचे होते त्यामुळे नवी ओळख करुन घ्यायचा प्रश्न नव्हता. पण तरीही ती औपचारिकता पुर्ण झाल्यावर ते सर्व डायनींग रुममधे जेवायला गेले.

दिपिका जेव्हा रणबीरला भेटली तेव्हा दोघेही कमालीचे खुश झाले होते. रणबीरने तिला घट्ट मिठी मारुन उचलले व तो तिचे किस घेत सुटला. सोनलचा नुकताच झालेला नवा मित्र इम्रानही त्यांच्या बॅचमधे होता. दिपीका व रणबीरला किस करताना पाहुन इम्राननेही चांस मारला व सोनलचा किस घेतला. लवकरच तेही दोघे घट्ट मिठी मारुन फेंच किस करत एकामेकाच्या पाठीवरुन हात फिरवु लागले.

शाहरुखच्या क्लासची सुरवात तर झकास झाली होती. सगळे एकदम मजेत होते.

दुसऱ्या दिवशी एका मोठ्या हॉलमधे शाहरुख सर्वांना फेटला व त्याने सर्वांची ओळख करुन घेतली तसेच सर्व प्रशिक्षकांबरोबर त्याने ओळख करुन दिली. त्यानंतर प्रत्येक रुममेट्सना शाहरुखने क्लासरुममधे बोलावले. पहिलाच नंबर दिपीका व सोनल या दोघींचा होता. दिपीकाने शाहरुखला प्रथमच जवळुन पाहिला, तेव्हा दिपीकाच्या आनंदाला पार राहिला नव्हता. त्या बेभान अवस्थेत तिने त्याला घट्ट मिठी मारली व तिचे सुंदर शरीर त्याच्या अंगावर दाबले. त्यानेही हसत हसत तिच्या मिठीला प्रतिसाद दिला.

"माय गॉड! दिपीका तु दिसतेस लुकडी सुकडी, पण मानला मी तुला! तु मला एक प्यार की झंपी दिल्यावरच मला कळले की खरी तु खरी खिलाडी आहेस! एक सुंदर खिलाडी!"

"थॅंक यु सर! मला कधी पासुन तुम्हाला भेटायची इच्छा होती. ती आज पुर्ण झाली. मी तुमची खुप आभारी आहे या तुमच्या क्लासमधे मला घेतल्याबद्दल." दिपीका तिच्या गालाला सुंदर खळ्या पाडत बोलली.

"यु आर मोस्ट वेलकम माय डियर!" शाहरुखही त्याच्या गालाना खळ्या पाडत बोलला. तिला त्याने मिठीतुन सोडले होते, तरी तिला अजुन त्याच्या अगदी जवळ पकडुन ठेवले होते. तिच्या अंगावरच्या सुरेख गोला‌इ कडे पाहत तो हलक्या आवाजात बोलला, "मी तुझ्यासाठी खास खाजगी कोचींग देणार आहे. आवडेल तुला माझे खाजगी कोचींग?"

दिपीकाला सोनलने या ’खाजगी’ कोचींगबद्दलच्या उडत्या गॉसीप्स ऐकवल्या होत्या. खरतर या खाजगी कोचींगमधे काय होते हे कोणीच कधी स्वतःहुन सांगत नाहीत. दुसरी व्यक्ती त्या बंद दारा‌आड चालेलेले पाहु शकत नाही. पण तरी सुद्धा भिंतींना कान असतात हे कधी कधी जरा खरे होते. त्यामुळे ’ते’ नक्की काय असते हे तिला माहित नव्हते तरी ती किंग शाहरुखने त्याच्या तोंडाने केलेली तिची स्तुती ऐकुन ती इतकी भारा‌ऊन गेली होती की एक कणभरही विचार न करता व वेळ न घालवता तिने तिचा होकार दे‌ऊन टाकला!

"ओह येस मोस्ट सरटनली सर! सोनलसुद्धा ये‌ऊ शकते का माझ्याबरोबर? प्लिज?" दिपीकाने त्याला लाडीकपणे गळ घातली.

सोनलकडे पाहत शाहरुखने मान डोलावली. "मी नक्की विचार करीन. काय सोनल तुला आवडेल का मी तुझे आणी दिपीकाचे खाजगी कोचिंग घेतले तर? पण तुम्ही दोघी तुमच्या फिल्मी करीरबद्दल तितक्या गंभीर आहात ? आणी मुख्य म्हणजे तुम्ही ’विचाराने’ मॅचुर्ड आहात?"

"हो.....हो" सोनल अतिशय आनंदाने उडी मारत बोलली.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-07-2014, 04:11 PM
Post: #2
"ओके ओके! जरा हळु बोल. इतक्यात ही गोष्ट जगजाहीर करु नकोस." शाहरुख हसत बोलला. त्या दोघीही एकदम शांत झाल्या.

"अस करुया आज रात्री तुम्ही दोघी माझ्या रुममधे या. आपण आपले लेसन्स आज रात्रीपासुन चालु करु. हं पण या कानाचे त्या कानाला कळले नाही पाहिजे. ओके? बर इथे तुमचे कोणी बॉयफ़्रेंड आहेत?"

"येस माझा आहे! त्याच नाव रणबीर!" दिपीका लाजत बोलली.

"मी कालच एका मुलाला इथे आल्यावर भेटले आहे. त्याचे नाव इम्रान. पण अजुन तो माझा बॉयफ़्रेंड काही म्हणता येणार नाही." सोनल शाहरुखच्या डोळ्यात पहात बोलली.

"त्याने तुझा किस घेतला का?" शाहरुखने तिच्या नजरेला नजर देत चावटपणे विचारले.

"ओह या! कालच रात्री त्याने माझा पहिला किस घेतला." सोनल न लाजता खिदळत बोलली.

"ओके..... ओके....... वेल. ठिक आहे. मी कय सांगतो ते नीट ऐका मुलीनो. हे आपले सिक्रेट आपल्यामधेच राहिल. ओके? सद्ध्या तुम्ही कोणालाही, अगदी तुमच्या मित्रांनाही सांगायचे नाही. ओके? आपले कोचींग व्यवस्थित झाले तर आपण कदाचीत नंतर आपण तुमच्या मित्रांनाही त्यात सामील करु. ओके? काय वाटते तुम्हाला?"

दोघीही विचार करत होत्या. खर तर सोनल पहिल्यापासुन चांगले जाणुन होती या ’प्रायव्हेट कोचींग’ बद्दल. सोनलला यात काहीच प्रोब्लेम नव्हता. तिचे एक मोठे सिक्रेट होते. तिने ते अजुनही दिपीकाला सांगीतले नव्हते. योग्य वेळेची ती वाट पहात होती. तिला आज दिवसभरात त्या दोघी एकट्या निवांत भेटतील तेव्हा ती संधी साधुन दिपीकाला सगळ सांगणारच होती. आता तिला हा चांगला चांस दिसत होता दोघी मिळुन काही तरी नवीन शिकण्याचा.

"आम्ही तुम्हाला प्रॉमिस देतो. आम्ही कोणालाही काही सांगणार नाही. आपल्या डाव्या स्तनांवर हात ठेवुन दोघींनी शपथ घेतली. शाहरुखला उगाचच वाटले की तिथे त्याचा हात ’तिथे’ पाहिजे होता. पण त्याला ती संधी लवकरच व भरपुर मिळणार होती.

त्या रात्री रणबीर व इम्रानला मुलींबरोबर बागेत बसुन पडलेल्या छान चंद्रप्रकाशात गप्पा मारायच्या होत्या. पण दोघी मुलीनी त्यांना शेंडी लावली. "आज आम्हाला दोघींना शाहरुख सरांनी एक असा‌इनमेंट दिली आहे. मेक अप वर. त्यामुळे आज नको. अस का नाही करत तुम्ही? पाहिजे तर तुम्ही दोघे आमच्याबरोबर ये‌ऊ शकता." शेंडी लावल्याबद्दलचा मोबदला म्हणुन दिपीकाने रणबीरच्या ओठावर ओठ टेकुन त्याचे हळुच चुंबन घेतले. सोनल गालातल्या गालात फक्त हसली.

मेक अप मधे काही त्या दोघांना काही इंटरेस्ट नव्हता. त्यामुळे "नो थॅक्स" करत त्यांनी ना‌इलाजाने नकार दिला आणी त्यांनी आज क्लासमधे शिकलेल्या ’कॅमेरा ऍंगल’बद्दल बोलायला सुरवात केली.

जेवण झाल्यावर रात्री अकरा वाजे पर्यंत सर्वांना मोकळा वेळ असतो. मग या वेळात मुले एक्स्ट्रा क्लासेस घे‌ऊ शकतात. प्रत्येक प्रशिक्षक आपापल्या विषयात मुलांना त्यांच्या आवडीचे विषयात प्राविण्य मिळायची संधी देतात. त्यामुळे त्या दोघी शाहरुखच्या रुममधे जाताना पाहुन कोणाला आश्चर्य वाटायची गरज नव्हती.

शाहरुखची रूम त्या दोघींनी प्रथमच पाहिली. तिथला एकंदर आलीशान थाट पाहुन दोघीही चकीत झाल्या. अतिशय कलात्मक पद्धतीने सजवलेली त्याची रुम खुप मोठी होती. देखण्या ऍंटीक लाकडी फर्नीचरची त्या रुममधे आकर्षक सजावट होती. पण त्यांचे लक्ष वेधुन घेतले ते त्या रूमच्या मध्यभागी असलेल्या बेडने. ती अतिशय मौल्यवान किंग सा‌इज बेड केवळ प्रचंड नव्हती तर फारच बघण्यासारखीही होती.

त्याच्यावर राजस्तानी कशिदाकाम केलेली सुंदर लाल रंगाची चादर पसरली होती. त्याशिवाय कुठल्या तरी कडकी लागुन खालसा झालेल्या राज्यातल्या राजवाड्यातुन मागावलेले विक्टोरीया राणीच्या काळातल्या दोन सोफ्यासारख्या ऐसपैस मोठ्या खुर्च्या त्या पलंगासमोर ठेवल्या होत्या. एका वार्डरोबच्या बाजुला कलात्मकरित्या लपवलेली बाथरूम होती.

सेन्ट्रल एसी असलेली त्या रूममधे पलंगासमोरच्या एका भिंतीवर प्रचंड मोठा एलसीडी टिव्ही व डिव्हीडी व होम थि‌एटर होते.

त्याच्या रुममधे आल्या तेव्हा मुलींच्या अंगावर क्लासचा लोगोवाला टीशर्ट व स्कर्ट असा सकाळपासुन घातलेला युनीफॉर्म अजुनही होता. रॅंम्पवर चालायची सवय असलेल्या दिपीकाने तिच्या चमकत्या लांब केसांचा पोनी टेल बांधला होता. तिच्या सेक्सी चालीने तो पोनी टेलच नाही तर तिचे सुंदर नितंबही लयीत हलत होते. सोनलने तिचे लांब केस सुटे सोडले होते. हलका मेक अप केलेल्या दोघीही अतिशय सुंदर दिसत होत्या.

त्यांना चालताना पाहुन आरामखुर्चीवर बसलेला शाहरुख न राहवुन बोलला. "माय गॉड! तुम्ही दोघी किलर दिसता!" त्याच्या अंगावर जीन्सची शॉर्ट आणी क्लासच्या टी शर्ट घातला होता. मागे रेलुन तो आराम खुर्चीत डॉनच्या ऐटीत बसला होता. त्याचे वाढलेले केस कपाळावर आले होते.

"इंन्शानल्ला! तुम्ही दोघी खरच माल दिसता आहात." त्याच्या चेहऱ्यावर त्याचे प्रसिद्ध मिश्किल हास्य होते व गालावर खळी पडली होती.

"अहो शाहरुख सर, तुम्ही कशाला आमची फिरकी घेता. तुम्ही अस काही बोलला की मला बा‌ई लाज वाटते." दिपीका लाजत बोलली.

"ए दिपीका! तुला काय वाटत? मी काही तुमची मस्करी करतो? नो! नेव्हर! नाही नाही! तुम्ही खरच खुप सेक्सी दिसता. मी तुम्हाला नंतर पटवुन दे‌इन. आजच!" शारुख हसत बोलला. "बर आपण आपले आजचे सेशन चालु करुया? मला सांगा कॅमेरासमोर चांगला पर्फोरमन्स द्यायला सगळ्यात मोठा अडथळा कसला असतो?"

"डायलॉग विसरणे." सोनल पटकन बोलली.

"नाही ते डबींगमधे कव्हर करता येते." शहरुखने मान हलवत सोनलला समजावले. "आणी काही?"

"डायलॉगचे टा‌इमींग चुकणे?" दिपीकाने घाबरत उत्तर दिले

"नाही. बाकीचे ऍक्टर तुम्हाला संभाळु शकतात. नाही विचार करा! ते असे काही आहे की खुप लोकाना ती गोष्ट त्रास देते आणी त्यांची करीयर बिघडवु शकते."

"मला माहित आहे. कॅमेराची भिती!" सोनल एक्सा‌इट होत बोलली.

"वेल डन सोनल! एक्झॅक्टली!" शाहरुख खुश हो‌ऊन बोलला."व्हेरी गूड. आणी ही भिती तुम्ही कशी घालवु शकता?"

दोघींनी विचार केला पण त्यांना काहीच सुचेना. "सर नाही सुचत." दोघी निराश हो‌ऊन एकदम बोलल्या.

"तुम्ही कधी शाळेच्या शोमधे स्टेजवर भाषण केले आहे?"

"मी केलय अनेकदा," दिपीकाने अभिमानाने सांगीतले.

"तुझ्या टिचरांनी तुला कधी स्टेजची भिती कशी घालवायची याचे मार्गदर्शन केले होते का?" शाहरुखने दिपीकाला विचारले.

दिपीकाला सुचेना काय उत्तर द्यावे.

"त्यांनी तुला कधी तरी सांगीतले असेल, आठव, की आपण स्टेजवर उभे राहिले की अशी कल्पना करायची की आपल्या समोर बसलेले सगळे उघडे नागडे बसले आहेत. असे दृश्य डोळ्यासमोर आणले की आपली भिती नाहिशी होते." शाहरुखने हसत माहिती पुरवली.

"हो! हो! मला आठवल. माझ्या एका टिचरने मला असे सांगीतले होते!" दिपीका हसत बोलली.

"ओके! वेरी गुड! मी तेच टेकनीक वापरणार आहे. इंशांनल्ला! तुम्ही मुली आयुष्यात कधीही कोणासमोर लाजणार नाही असे आपण एक आज टेक्नीक आपण शिकणार आहोत." शाहरुख दोघींकडे काळजीपुर्वक पहात होता. "आपण काय करणार? समोरचे नग्न आहेत असा विचार करण्यापेक्षा, आपणच नागडे होणार आहोत!"

अस बोलतानाच त्याने त्याचा टिशर्ट अंगातुन काढला व त्याचे पोटावरचे ’सिक्स पॅक्स’ त्याने दोघींसमोर उघडे केले. त्याचे ते प्रसिद्ध ६ पॅक ऍब्स फारच कमी लोकांनी प्रत्यक्षात पाहिले होते.

दिपीका चुळबुळत उभी होती. खरतर तिला शाहरुखला संपूर्ण नागड पहायच होत. ’किती मजा ये‌इल’ ती स्वतःशीच विचार करत होती. पण आपले पण कपडे काढायचे म्हणजे? तिला विचार पडला होता.

"सर मी काय करु हे मला समजत नाही." ती मान खाली घालुन लाजत बोलली.

शाहरुखने तिच्या हनुवटीला बोटाने उचलले. "दिपीका माझ्या कडे बघ. आय कॅन बेट! तुला तुझ्याबद्दल अशी भिती वाटतेय की तुझी फिगर चांगली नाही!" तो तिच्या डोळ्यात पहात होता. त्याचे वाक्य ऐकताच दिपीका एकदम कावरीबावरी झाली. जणु काही तिच्या मनातलेच तो बोलला होता.

शाहरुखने तिच्या डोळ्यात पहात त्याचे बोलणे पुढे चालु ठेवले. ’तुला वाटते की तुझे बूब्स मोठे आहेत किंवा लहान आहेत, किंवा त्याचा आकार बरोबर नाही. तुझे हिप्स बेढब आहेत किंवा तुझे पोट सपाट नाही, याच्यातले काहीतरी तुला नक्की वाटत असेल. रा‌ईट?" अजुनही तो तिच्या डोळ्यात पहात होता.

"सर तुम्हाला कस कळल?" दिपीकाने चकीत हो‌ऊन विचारले.

"हे बघ हा सगळा त्या स्टेज किंवा कॅमेराच्या भितीचाच परिणम आहे." शाहरुख त्याची मान हलवत बोलला. "बघा मी तुम्हाला माझा अनुभव सांगत आहे. हे पहा आपण एक गोष्ट करुन पाहु. त्यानंतर मग तुम्ही ठरवायचे की तुम्हाला खाजगी कोचिंगची गरज आहे की नाही. मी तुम्हाला नग्न पाहीन, मग तुम्ही मला तुमचे तुमच्या स्वतःच्या शरीराबद्दलचे मत सांगा. तुमच्या स्वतःच्या शरीराबद्दलच्या तुमच्या मतात मला एक जरी तथ्य मला आढळले तरी तुम्ही हा क्लास सोडु शकता. ओके? पटतय तुम्हाला माझ म्हणणे?"

त्याने सोनलकडे पाहिले. ती काहीच बोलत नव्हती पण मनातल्या मनात तिला शाहरुखसमोर कपडे काढायची फार इच्छा होती. मुख्य म्हणजे तिला शाहरुखला नग्न पहायच होत. तिचा हात तिच्या टिशर्टच्या खालच्या टोकाला पोचलाही होता त्याला वर करुन काढायला. शाहरुखला सोनलबद्दल खात्री होती. प्रश्न फक्त दिपीकाचा होता.

दिपीकाने सोनलकडे पाहिले. दोघींची नजरानजर झाली. दोघींनी एकीमेकीला न बोलता होकार दिला.

"ठिक आहे." दिपीका पुटपुटली. ती जरा कुरकुरत होती, पण तिलाही शाह्रुखला नग्नावस्थेत पहायची खुप इच्छा होती, आणी आज ही संधी तिला सोडायची नव्हती. तिने तिचा टिशर्ट काढला. नंतर तिने स्कर्ट उतरवला. तिच्या अंगावर फक्त एक नाजुक लेसवाला ब्रा व त्याला मॅचींग चड्डी उरली होती. तिच्या बाजुला सोनल तिच्या काळ्या रंगाच्या ब्रा व पॅंटीवर उभी होती. तिने तिचा टिशर्ट व स्कर्ट बाजुच्या आराम खुर्चीवर फेकले होते. दिपीकाने तिचे कपडे त्याच खुर्चीवर टाकले.

शाहरुख त्याच्या शॉर्टवर उभा होता. "सर तुम्ही नाही का काढणार तुमची शॉर्ट?" सोनलने त्याला विचारले.

"काश मी तस करु शकेन! मला तुम्हा मुलींना आतापासुन नर्व्हस करायची इच्छा नाही. कारण माझ्या शॉर्टच्या आतमधे मी काहीच घातले नाही" तो दोघींकडे आळीपाळीने पाहत नाटकी आवाजात म्हणाला.

"मी काही नर्व्हस होणार नाही." सोनलले न लाजता त्याच्याकडे पहात हात मागे नेले व तिची ब्राची स्नॅप उघडली. खांद्यावरच्या पट्ट्या हाताने काढत तिने तिचे स्तन उघडे केले. मध्यम आकाराचे तिचे स्तन व त्यावरील छोटे चॉकलेटी निप्पल सगळ्यांच्या समोर उघडे झाले.

दिपीका अजुनही संभ्रमात होती. सोनलने ते ओळखुन ती तिच्याकडे वळली व तिने, "ए दिपीका! मी तुला मदत करते." असे म्हणत तिने दिपीकाची ब्राची स्नॅप उघडली. दिपीका अजुनही तिच्या हाताने स्तनावर ब्रा धरुन ठेवली होती. ते पाहुन सोनल खाली वाकली व तिने दिपीकाची पॅंटी खचकन खाली खेचली.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-07-2014, 04:13 PM
Post: #3
दिपीका व सोनल एकदम किंचाळल्या. पण लगेच दोघीही खिदळत एकीमेकीला मदत करत सोनलची चड्डी व दिपीकाची ब्रा त्यांनी एकीमेकीच्या अंगावरुन दुर केल्या. संपुर्ण विवस्त्र हो‌ऊन त्या शाहरुखकडे उत्सुकतेने पाहत आता तो काय करतो हे पाहु लागल्या.

’सर आता तुम्ही!" दिपीका न राहवुन म्हणाली.

शाहरुख त्याच्यासमोरच्या नग्नावस्थेत उभ्या असलेल्या दोन सुंदर युवतींकडे काळजीपुर्वक पाहत होता. दोघीही १८ वर्षाच्या होत्या. दिपीकाचे स्तन सोनलपेक्षा मोठे व खुप डौलदार होते. गोलाकार आकाराच्या त्या घटांवरचे तांबुस रंगाचे स्तनाग्र छताकडे ऐटीत पहात होते. सोनलचे स्तन दिपीकाच्यापेक्षा छोटे व कोनाकार होते. तरीही त्यांचा आकार तितकाच आकर्षक होती, विषेशतः त्यांवरचे अगदी ’नटी’ चॉकलेटसारखे दिसणारे निप्पल्स त्याला अगदी खावेसे वाटत होते.

त्याने कल्पना केल्याप्रमाणे दिपीकाने तिच्या योनीवरचे केस कापुन त्याला आकर्षक असा छान आकार दिला होता. तिच्या योनीचे ओठ फुगलेले असल्याने तिच्या योनीची फट मस्तपैकी आधोरेखीत झाल्यासारखी उठुन दिसत होती. त्या‌उलट सोनलची योनी काळ्या सरळ केसाने भरली होती. तरीही तिच्या योनीचे खालचे ओठ उमललेल्या कमळाप्रमाणे उघडलेले असल्यामुळे तिच्या योनीच्या आतला गुलाबी भाग त्याच्या दृष्टीला पडत होता.

त्याला आनंद वाटत होता की या दोघीना त्याच्या क्लाससाठी निवड करण्यात व आज पहिल्या दिवशीच या दोघींनाच खाजगी कोचींगसाठी त्याने बोलावण्याची त्याचा निर्णय अगदी अचुक होता.

तो खाली वाकला व त्याने त्याची शॉर्ट खाली खेचली व पायातुन काढुन टाकली. तो उभा राहिला व त्याच्या नाटकी आवाजात हात पसरुन बोलला,"पहा मुलींनो तुम्ही किती सेक्सी आहात याचा एक पुरावा!" बोलुन झाल्यावर त्याने त्याच्या लंडाला प्रेमाने कुरवाळले.

मुली आ वासुन त्या जगप्रसिद्ध हिंदी फिल्मच्या बादशाहाचा लंड पहात होत्या!. पुर्ण उठलेला त्याचा लंड सात इंची तरी होता. सुंता केलेला असल्याने त्याचा सुपडा डौलात वर पहात होता. त्याच्या बुडाशी काळ्या कुरळ्या केसांचा भला मोठा गुच्छ होता. त्याच्या लंडाचे धुड एखाद्या सजिव प्राण्यासारखा त्याच्यासमोर उभ्या असलेल्या त्या सुंदर नग्न मुलींकडे पहात डोलत होते.

मुली अवाक हो‌ऊन बावळटासारख्या आ वासुन त्याच्या लंडाकडे पाहत होत्या. त्या जगप्रसिद्ध माणसाचा लंड पाहण्याचे भाग्य फार कमी लोकांनी मिळाले होते. असे फार दुर्मीळ दृश्य पाहण्याचे भाग्य त्यांना लाभले होते. त्याचा लंड त्या दोन मोहक कन्यांना पाहुन पुर्ण उत्तेजीत स्थितीत होता.

"दिपीका, सरांचा काय मस्त उभा राहिला आहे नाही का?" सोनल तिच्या कानात न राहवुन बोलली व दोघीही लाजुन लाल लाल झाल्या.

"ओह माय गॉश!" दिपीका अजुनही त्याच्या लवड्याकडे एखादा मुंगुस नागोबाकडे जसा तल्लीन हो‌ऊन पहात राहिल तसे पाहत होती.

"ओके गर्ल्स!" शाहरुखने घसा साफ करतात तसा आवाज करुन दोघींना भानावर आणले. "हे पहा आजचा आपला लेसनचा विषय कशावर आहे हे लक्षात घ्या. जर तुम्ही नग्न हो‌ऊन दुसऱ्यांसमोर न बावचळता वावरु शकला, तर तुम्हाला आयुष्यात कधीही कॅमेराचे भय बाळगायचे कारण नाही. विचार करा तुमच्या आताच्या स्थितीत तुम्ही मजेत वावरत आहात का? मला खर काय ते सांगा. नाही ना?"

"नाही सर!" दोघींनी एका सुरात मान्य केले.

"ओके नो प्रोब्लेम्स! आजपासुन, नव्हे आत्तापासुन आपण अश अवस्थेत कसे वावरायचे याचे प्रशिक्षण घे‌ऊया. ओके? आपण नग्नावस्थेत अगदी सामान्य प्रकारे वागायला प्रथम शिकु या. ठिक आहे? इतके सहजतेने की तुम्हाला काहीही जाणवणार नाही. माझ्यावर विश्वास ठेवा मुलींनो मीही असाच शिकलो होतो. आणी विश्वास ठेवा मी या प्रसंगातुन अनेकदा गेलो आहे. तेव्हा कुठे मी कुठेही आजकाल इतका सहज वावरतो व एकदम बिनदास असतो."

"पण शाहरुख सर तुमचापण उठला आहे !" दिपीका सुस्कारा सोडत त्याच्या लंडाकडे बोट दाखवत बोलली.

"ओह तो ना. तो असाच चावट आहे! तुमच्यासारख्या सुंदर मुलींना पाहुन त्याचे भान असेच सुटते. मग तो माझे न ऐकता असा उठुन उभा राहतो, आणी उड्या मारायला लागतो, तो आणखी काय काय करतो. पण अगदी खर सांगायच तर, त्याला तुमच्यासारख्या सुंदरींबरोबर बरोबर सेक्सचा खेळ खेळायचा असतो, म्हणुन त्याचे हे चाळे असतात इतकच!"

"म्हणजे आपल्याबरोबर." सोनलने दिपीकाकडे पाहत कारण नसताना तिला माहिती पुरवली.

"इतकच?" दिपीकाचे डोळे मोठे झाले होते "हे खर का शाहरुख सर? तुमचा कॉ....अ...आ......तुमचा तो आमच्या बरोबर सेक्सचा गेम खेळायला तयार हो‌ऊन उभा राहिला आहे?" तिने मिस्किलपणे विचारले.

शाहरुख हसला. "मुलींनो तुम्ही दोघीही अतिशय सुंदर आहात. फारच आकर्षक. मी तर एक साधा सुधा बंदा आहे. खर सांगायच तर मला तुमच्याबरोबर कामक्रिडा करायला खुप आवडेल. पण तुम्ही येथे त्यासाठी नाही आलात. बरोबर ना मी काय म्हणतो ते? तुम्हाला फिल्मी दुनियेत प्रवेश करायचा आहे आणी मी तुमचा मार्ग दर्शक आहे आणी मित्रही. आपल्याला तुमची कॅमेराची भिती प्रथम घालवायची आहे. ओके? एखादी गोष्ट तुमच्या मनाविरुद्ध असेल तर माझी तुमच्यावर कधीही सक्ती राहणार नाही. तुमच्या मनविरुद्ध काही इथे होणार नाही. आता आपण आपल्या आजच्या लेसनना सुरुवात करायची का? "

सोनल फारच उत्तेजीत झाली होती. शाहरुखचा लंड पाहुन खर तर तिला दिपीकाला तिचे ’ते’ गुपीत सांगावेसे वाटत होते.

"लेसनचा पहिला पार्ट. आपण अभिनय न करता काही तरी वेगळे करुया. आपण काय करुया बरे?" शाहरुखने नेहमीच्या हातखंड्याने टाळ्या वाजवत दोघींना विचार करायला लावले.

"आपण डान्स करुया का?" सोनलने उत्साहाने विचारले.

"सुपर आयडिया!" शाहरुख बोलला. "सोनल तु बॅले शिकली आहेस. करेक्ट? तु बॅले कर, दिपीका तु तुझा फ़ेवरीट भरतनाट्यम कर. ओके? मी भांगडा करतो." अस बोलुन तोंडाने ढोलकचा आवाज काढत तो भांगडाच्या तालावर नाचु लागला. सोनल बॅलेरिनासारखी चवड्यावर उभी हो‌ऊन गिरक्या घे‌ऊ लागली. दिपीका भरतनाट्यमच्या पदन्यासात थिरकु लागली.

नाचता नाचता शाहरुख त्यांना बारका‌ईने पाहत होता. दोघींचे नाजुक कमनिय नागडे देह नाचताना फारच देखणे दिसत होते. त्याचा ताठरलेला लंड टणाटण उडत होता. सोनलचा एक डोळा सतत त्याच्यावर होता. तिने पाय वर करुन वर डोक्याच्या दिशेला सरळ नेला व एका पायावर तोल संभाळत ती बॅलेच्या पोजमधे उभी झाली. तिच्या वर उचललेल्या पायाच्या बेचक्यात तिची ताणलेली पुच्ची मोठी सुंदर दिसत होती. तिचे छोटे स्तन हिंदकाळताना पाहुन शाहरुखला त्यांना हात लावुन, त्यांना दाबायची व तिला धरुन उभ्याभ्याच तिच्या पुच्चीत लंड खुपसायची भारी इच्छा होत होती.

दिपीका एका पायाच्या चवड्यावर अर्धवट बसुन पाय समोर ताणत हस्तमुद्रा करत होती. पाठीची ऐटदार कमान झाल्याने तिचे गोल गरगरीत स्तन पुढे आले होते. तिची उघडी योनी व त्यावरचा त्रिकोण आत्ताच्या आत्ता त्याच क्षणाला चाटायचा मोह शाहरुखने मोठ्या प्रयासाने आवरला.

त्या दोन सेक्सी युवतीना इतका सुंदर नाच सहजतेने करताना त्यांचे कमनिय अप्रतिम देह पाहुन, खर तर तो भलताच उत्तेजीत झाला होता. त्याच्या मनातले विचार आवरताना त्याचा हात त्याच्या पुर्ण ताणलेल्या लंडावर कधी पोचला व तो हळु हळु मुटल्या मारायला लागला, हे त्यालाच कळले नाही. दिपीकाने त्याच्याकडे पाहिले याची त्याला जाणीव झाली, तेव्हा कुठे त्याचा हात थांबला होता व त्याने हातात पकडलेला लंड सोडुन दिला.

पण सोनलने त्याचा तो चाळा बरोबर पकडला होता. तिने दिपीकाच्या कानात खुसफुस करुन तिने लगेच तिला बातमी पुरवली,"अग सर ना त्यांचा कॉक हलवत होते!"

दिपीका शाहरुखकडे त्याच्या लंडाला पाहायला लागली. सोनलने हल्लीच तिला तिने स्वतः या विषयात तिच्या मित्रांबरोबर केलेल्या पराक्रमांची भरपुर माहिती दिपीकाला पुरवली होती. तसे दिपीकानेही रणबीरला एकदा त्याचा लंड हलवुन दिला होता. नंतर त्याच्या लंडातुन उडालेले पिचकाऱ्या हातावर घ्यायला तर तिला खुपच मजा आली होती. तिचा हात त्याच्या चिकाने भरुन चिकट झाला होता तरी!

दिपीका ती पुर्ण नागडी आहे हे विसरुन शाहरुखच्या जवळ गेली. "सर तुम्ही तुमचा कॉक हलवत होता ना?"

शाहरुखला त्या परिस्थितीतही हसु आले. "हे बघ माझ गांधीजींसारख आहे. मी सुद्धा खोटे बोलु शकत नाही. मी माझा हलवत नव्हतो, तर त्याच्याशी खेळत होतो. खर तर तुम्ही दोघी इतक्या सुंदर दिसता आहात की मी माझ्या या छोट्याशी खेळण्याचा मोह आवरु शकलो नाही. तु मला सांग दिपीका, जेव्हा तुला हॉर्नी वाटते तेव्हा तु तुझ्या ’तिथे’ खाली हात लावतेस की नाही? मला माहिती आहे!"

दिपीका लाजुन लाल झाली. शाहरुख सोनलकडे वळुन म्हणाला "मी बेट लावतो, तुही तेच करतेस की नाही?

त्यावर दिपीकाला हसु आवरेना. "होय सर तीही तेच करते!"

"तुम्ही दोघी खरच चावट दिसता मला. ए मला सांगा तुम्ही दोघी ’ते’ एकत्र बसुन करता ना? बघा तुमचा चावटपणा ऐकुन व पाहुन मलाही माझ्या लंडाला हातात घे‌ऊन त्याच्याशी खेळावासे वाटते." शाहरुखने आपला लंड हातात घेतला व तो त्याला मुठीत घे‌ऊन हळुवारपणे हलवु लागला. "तुमची काही हरकत नाही ना. तुम्ही बदमाश मुलींनी मला इतक हॉर्नी बनवल आहेत की मला असे करण्याशिवाय कहीच दुसरा उपाय नाही. बोला चालेल ना तुम्हा मुलींना मी असे केले तर? तरच मला जरा चैन पडेल!"

दोघीही काही न बोलता तो त्याच्या लंडाशी काय करतो ते पहात होत्या. त्याही उत्तेजीत झाल्या होत्या. त्यांचे निप्पल्स कडक हो‌ऊन त्याच्यातुन मस्त संवेदना उठत होत्या. लंड हलवताना शाहरुखच्या लंडाला पाणी सुटले होते. तो पाय फाकवुन किंचीत मागे झुकुन त्याचा हलवत होता. त्यामुळे पुढे आलेल्या त्याच्या सुंता केलेल्या लंडाच्या सुपड्यावर त्याच्या लंडाला सुटलेल्या पाण्याचे थेंब त्यांना स्पष्ट दिसत होते. तो आळीपाळीने त्यांच्या निप्पलकडे पाहत सावकाश मुटल्या मारत, मनात त्यांचे निप्पल चोखायचे स्वप्न पाहत होता.

त्याने त्याचे लक्ष त्यांच्या पुच्चींकडे वळवले. त्यांच्या पुस्सीत त्याचा लंड घालुन त्यांना ठोकण्याचे तो मनोरथ रचत होता. त्याच्या हाताचा वेग वाढला, त्याचे डोळे बंद झाले होते. मोठ्या आवेगाने त्याचा हात हलत होता. त्याने "आ..आ....आ......" असा विचित्र आवाज त्याच्या घशातुन निघाला व त्याचा लंड पिचकाऱ्या मारु लागला. त्याची पहिली पिचकारी दिपिकाच्या पायाजवळ उडाली. ती दचकली पण मागे काही हटली नाही. तो परत परत त्याच्या विर्याच्या पिचकाऱ्या मारत राहिला व थकुन त्याच्या पायातले बळ गेल्यासारखा बाजुच्या खुर्चीत मटकन बसला.

"वा‌ऊ!" सोनलला राहवले नाही.

"फॅन्टास्टीक! मा‌इंड ब्लो‌ईंग!!" दिपीका चित्कारली.

समोरच्या त्या सेक्सी दृश्याने दोघींच्या हळव्या झालेल्या पुस्सीमध्ये होणारी चलबिचल आणखिनच जास्त हो‌ऊ लागली. त्या डोळे फाडुन एकटक ते दृश्य पाहात होत्या. त्यांना आता राहवेना. त्या पलंगावर शाहरुखला त्यांच्या पुच्च्या दिसतील असे बसुन त्यात बोटे चालवत हस्तमैथुन करु लागल्या. त्या इतक्या उत्तेजीत झाल्या होत्या की त्यांचे स्खलन व्हायला काही फारसा वेळ लागला नाही!

थोडा वेळ थांबुन ते परत गप्पा मारायला लागले. शाहरुख त्यांना त्याच्या शुटींगच्या गमती सांगु लागला. त्या कन्या आपण अजुनही नग्न आहोत, तोही नग्न आहे हे विसरुन त्याच्या अवतीभोवती बागडत राहिल्या. तासाभराने शाहरुखने त्यांना पेप्सी पाजले.

"ओके गर्ल्स! ! आपण उद्या इथेच याच वेळी परत भेटु, इंन्शानल्ला!!! आणी आपला क्लास पुढे चालु करु. ऒके? असे सांगुन त्यांना त्यांच्या रुमवर पाठवुन दिले.

त्य कपडे घालुन त्यांच्या रुमवर परत गेल्या खऱ्या, पण त्याच्या पुच्च्या अजुनही हुळहुळत होत्या. त्यामुळे फटाफट कपडे काढुन त्या नागड्या झाल्या व समोरासमोर बसुन आपल्या पुच्चीत बोटे घालुन दोन तिनदा झडल्या, तेव्हाच त्यांना झोप लागली.

*********

दुसऱ्या दिवशी रात्री जेवणे झाल्यावर त्या दोघी रणबीर व इम्रानला कटवुन झटपट शाहरुखच्या रूममधे दाखल झाल्या. आत येताच दिपिकाने दार बंद करुन लॉक केले व शाहरुखने न सांगता त्या दोघींनी त्यांचे कपडे त्यांनी स्वतःच उतरवले व शाहरुख काय करतो ते उत्सुकतेने पाहु लागल्या.

शाहरुखने दोघींचे उत्सुकता ताणत हळुहळु त्याची चड्डी खाली केली तेव्हा त्याचा लंड पुर्ण ताठरलेला होता व काटकोनात उभा होता.

ते पहातान दोघीना हसु आवरले नाही व त्या एकीमेकीना डोळा मारत हसल्या. सोनलने दिपीकाला कोपराने ढुशी दिली व ते दृश्य दाखत कुजबुजली, "बघ सरांचा कॉक आपल्याला नागड बघुन लगेच उठला आहे."

दिपीका शाहरुखकडे पाहत बोलली,"सर, आम्हाला खाजगी कोचिंग देताना तुम्हाला असे होते का? आणी सर तुम्ही आजही आम्हाला तुमचा हलवुन दाखवणार नं? काल आम्हाला किती मजा आली म्हणुन सांगु!"

शाहरुखने लंड हातात घे‌ऊन तिला हलक्या आवाजात समजावले," तुमच्या सारख्या सुंदर पऱ्यांसाठी मी काहीही दाखवायला तयार आहे. पण मला सांगा काल तुम्ही तुमच्या रूममधे गेल्यावर काय केले? मी बेट मारतो, तुम्ही तुमच्या पुच्च्यांमधे बोटे घालुन कितीतरी वेळ उंगली केलीत की नाही? खर सांगा!"

दिपीका लाजुन तिच्या गालावर लाल लाल गुलाब फुलले. सोनल मात्र बेरडपणे शाहरुखच्या नजरेला नजर भिडवत हसली व त्याच्या म्हणण्याला होकार दिला.
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-07-2014, 04:13 PM
Post: #4
शाहरुख अजुनही त्याचा हलवत होता. "तुम्ही जे रात्री केलेत ना त्याचा मी नुस्ता विचार केला तरी सुद्धा पहा माझा कसा उभा झाला. आणी दिपीका येस, तुम्हाला मी आजही माझा हलवुन दाखवणार आहे. गर्ल्स, याला म्हणतात ’मुठी’ मारणे!. मला एक सांगा तुम्ही कुणा मुलांना असे करताना पाहिले आहे का? सोनल तु नक्की एका दोघांचे हलवायला मदत केली असणार हो की नाही? आणी तु दिपीका? तु कधी कुणा मित्राला तुझ्या हाताने हलवायला मदत केली आहेस का?"

दिपीका परत लाजली. खर तर त्याच्या या चावट बोलण्याने तिला आतुन उकळ्या फुटत होत्या. शाहरुखसारख्या सुपर स्टारला तिने इतके उत्तेजीत केले होते याचाच तिला खुप आनंद होत होता. "हो सर. एकदा काय झाल मी आणी माझा मित्र सिनेमाला गेलो होतो. तिथे माझा मित्र मला खुप सतावा‌अयला लागला होता. पिक्चर पहाताना सारखा त्याचा हात माझ्या पॅन्टीत जात होता. त्याला थांबावयाचा एकच उपाय तेव्हा माझ्याकडे उरला होता, म्हणुन मी त्याचा हलवुन दिला.

"काही हरकत नाही दिपीका. आयुष्यात अशा गोष्टी करायला लागतात. त्यात काही वा‌इट वाटायची गरज नाही. मी तुला सांगु शकतो, त्या मुलाला काबुमधे ठेवायचा हाच सर्वात उत्तम मार्ग तु निवडलास. आणी खर सांगु, मी त्या मुलाच्या जागी असतो ना तर मलाही तुझ्या चड्डीत हात फिरवायला आवडल असत." शाहरुखने त्याचा सर्व ’चार्म’ त्याच्या आवाजात ओतत नाटकी आवाजात बोलला. "आणी सोनल डार्लींग तुझ्याही चड्डीत हात फिरवायला मी कधीही तयार आहे!"

"पण सर आम्ही तर चड्ड्याच घातल्या नाहित! मग तुम्ही आमच्या चड्डीत हात कसा घालणार?" दिपीका चावटपणे हसत बोलली.

"दिपीका मला काय म्हणायचे होते ते तुला कळलेय ना?’" शाहरुख सावरासावर करत बोलला. "पण खरच मी मनापासुन बोलतोय. मला तुमच्या नाजुक पुस्सीना चोळुन मालीश करायला मला खुप आवडेल."

"पण सर ते कसे शक्य आहे? तुम्ही तर आमचे टिचर आहात!" दिपीका थोड्या दुखीः स्वरात बोलली.

सोनल शाहरुखच्या मदतीला धावली. "सर तुम्ही माझी पुस्सी चोळा हो!" ती शाहरुखला त्याचा भला मोठा लंड हालवत मुटली मारताना पाहुन इतकी तापली होती की तिची पुच्ची पाझरायला लागली होती. शाहरुखच्या अगदी जवळ सरकत ती बोलली. "सर मला माझी पुस्सी तुमच्याकडुन चोळुन घ्यायची आहे, सर!"

शाहरुखने त्याचा एक हात लंडावरच ठेवला अन सोनलला त्याने जवळ ओढले. त्यचा हात तिच्या योनीवर नेत त्याने सोनलच्या योनीच्या पाकळ्या चिमटीत घे‌ऊन दाबल्या. तिची योनी हातात भरुन घेतली. तिची योनी ओली हो‌ऊन हाताला बुळबुळीत लागत होती. त्य‌एने एक बोट आत सारले तसे तिच्या तोंडातुन सुस्कारा निघाला.

त्या स्थितीतही सोनलने दिपीकाकडे वळुन बोलली,"दिपीका तुला एक सिक्रेट मला सांगायचे आहे." तिने परत एक हुंकार दिला.

दिपीकाचा खर तर तिच्या डोळ्यावर विश्वास बसत नव्हता. तिची फास्ट फेंड शाहरुख सरांना तिला पुस्सीत उंगली करायला स्वतःहुन आमत्रण देते आणी ते करवुन घेताना ती तिचे एक सिक्रेट, जे खर तर त्या दोघींच्या मधेच असायला पाहिजे ते शाहरुखच्या देखत उघड करते आहे याचेच तिला नवल वाटत होते. गोंधळुन तिने विचारले, "कुठल ग?"

सोनल तिच्या पुस्सीतल्या शाहरुखच्या बोटाच्या संचाराने आता धापा टाकायला लागली होती. "दिपीका तुला कधीपासुन हे सिक्रेट सांगायच होत. मी खर थांबणार होतेपण आता राहवत नाही.........आ...आ.......! सर किती मस्त वाटतय." शाहरुखने तिच्या क्लिटला बोटाने छेडले तसे ती जोरात हुंकारली.

दिपीका अजुन गोंधळली होती. सोनलच अस कुठल सिक्रेट आहे की ते तिला आत्ता या क्षणी सांगावस वाटतेय ते तिला समजत नव्हत. तिला शाहरुखच बोट सोनलच्या पुस्सीत जोरात हलताना दिसत होते.

"ए काय आहे ते सांग ना लवकर भाव न खाता." तिने चिडुन सोनलला सांगीतले. शाहरुखचे बोट तिच्या मैत्रीणीच्या पुस्सीला जबरदस्त चाळवत सुटल होत. इतकी की तिलाही तिची पुच्ची चोळावीशी वाटत होती, पण शाहरुख सरांसमोर तिला थोडी लाजही वाटत होती.

सोनलचे पाय लटपट करायला लागले तशी ती मटकन पलंगावर बसली. हात मागे ठे‌उन रेलुन तिने मस्तपैकी पाय फाकवले. त्यामुळे शाहरुखला त्याचे बोट घालायला व्यवस्थित जागा मिळाली. एका हाताने स्वतःचा हलवत तो दुसऱ्या हाताने तिला झकास उंगली करत होता.

सोनल पाठी मागे रेलत हाताचा आधार घेत तिची कंबर वर करत शाहरुखच्या बोटावर तिची पुस्सी घासत होती. तिला मिळणाऱ्या आनंदाने तिचे डोळे बंद झाले होते. तिने कष्टाने डोळे उघडले अन दिपीकाकडे पाहत ती बोलली,"तुला माझा बॉनी अंकल माहित आहे?

दिपीकाने मान हलवली.

"अग मधे पप्पा आणी मम्मी अमेरिकेला गेले होते. तेव्हा मी त्यांच्याकडे रहायला गेली होती." धापा टाकत सोनल बोलली.

दिपीकाला कळेना, "अग त्याचा आणी शाहरुख सर तुला उंगली करताहेत याचा संबंध कय?"

"अग एक तर खर. श्रीदेवी आंटी एक दिवस चेन्ना‌इला गेली होती. आम्ही दोघेच घरात होतो. त्यावेळी मला बॉनी अंकलने मला एक मजा शिकवली."

"मजा?" दिपीकाला काही न कळल्याने ती आणखी चिडुन बोलली.

"कसली मजा सोनल?" शाहरुखने उत्सुकतेने विचारले.

"अग त्याने माझे सिल तोडले!" सोनल मोठ्या फुशारकीने बोलली. शाहरुखच्या हाताला ती कंबर उचलुन जोरात पुच्चीवर रगडत होती.

"म्हणजे काय?" दिपीला चित्कारली.

"अग त्याने मला फक केले! तेव्हा जशी मला मजा आली तशीच आता येते आहे आणी आत्ता या क्षणीही मला माझ्या पुस्सीत काहीतरी घालुन घ्यायचे आहे!" सोनल मोठ्याने सुस्कारत, थोडी किंचाळत बोलली.

ते ऐकुन शाहरुखने त्याचे बोट धापा टाकणाऱ्या सोनलच्या पुस्सीतुन बाहेर काढले व तो उभा राहुन सोनलच्या जवळ बेडशी तिच्या पायाच्या मधे उभा राहिला.

"सोनल तुझ्या नाजुक पुस्सीत घालुन द्यायला माझ्याकडे काहीतरी आहे." असे बोलत तो तिच्या अगदी समोर तिच्या गुलाबी पुस्सीच्या भोकाच्या अगदी समोर त्याचा लंडाचा सुपडा झुलवत तो उभा झाला.

दिपीचाच्या डोक्यात ट्युब पेटली. सर काय करणार हे लक्षात येताच ती ओरडली. "सर अस करु नका ! सोनलला दुखेल!" दिपीका स्वतःच्या तोंडावर हात दाबत घाबरुन किंचाळली.

"सर नाही तस्सच करा! दिपिका मी बॉनी अंकलचा माझ्या आत घेतला तेव्हा प्रथम थोडे दुखले. नंतर कुठे दुखले होते? " सोनल तितक्याच मोठ्या आवाजात चित्कारली. "मला माझ्या पुस्सीत घालुन दाखवा तुमचा!"

शाहरुखच्या लंडाने सोनलच्या उघड्या योनीमार्गाला स्पर्ष केला. सोनल हुंकारत बोलली, "सर येस! येस! येस! सर........!"

शाहरुखने हलकासा धक्का दे‌ऊन त्याचा लंड आत ढकलला. हळु हळु करत त्याचा पुर्ण लंड त्याने तिच्या योनीत घुसवला. सोनल हुंकारत होती. "थॅंक यु शाहरुख सर........!’

दिपीका तिची मैत्रीण सोनलला शारुख सर फक करताना पाहत होती. तिच्या पायातले बळ जणु नाहिसे झाले अन तिही त्यांच्या शेजारी पलंगावर बसली. आयुष्यात तिने इतका उत्तेजीत करणारा प्रसंग पाहिला नव्हता. सोनलल होणारा आनंद पाहुन तिला राहवेना. ती तिची पुस्सी स्वतः जोरा जोरात बोटाने चोळु लागली. शाहरुखचा भला मोठा लंड सोनलच्या पुस्सीत पुर्ण अदृश्य होतोय यावर तिचा विश्वासच बसत नव्हता. तिचा हात अजुन जोरात तिच्या योनीत चालु लागला.

शाहरुख आता त्याचे कुल्ले पुढे मागे हलवत असताना त्याचे ते घुड सोनलच्या पुच्चीत आत बाहेर होताना ती अगदी जवळुन वाकुन वाकुन पाहत होती. सोनलच्या पुच्चीतल्या पाण्याने चकाकणारे त्याचा लंड एखाद्या जिवंत प्राण्यासारखा तिच्या भोकात आत बाहेर करत होता. तिला वाटले की त्याने सोनलला कदाचीत दुखेल, पण सोनलला त्याचे काहीच वाटत नव्हते. ती सहजपणे काहीही तक्रार न करता मजेत पलंगावर पहडुन शाहरुखच्या कमरेवर हात ठे‌ऊन आनंद घेत होती.

दिपीका सोनलच्या चेहऱ्यावरचे भाव निरखत होती. हळु हळु आनंदाचा भडीमार असह्य हो‌ऊन सोनल थरथरु लागली. "आ‌ईग किती छान! आ..इ..ई....ग! माझा क्लायमॅक्स जवळ येतोय. हे भगवान! मी मेले! आ‌ईग.............!"

शाहरुख तिला प्रोत्साहन देत होता. "येस सोनल! व्हेरी गुड सोनल!. उडव तुझा फवारा माझ्या लंडावर!" अस म्हणतानाच तोही ताठ झाला, एक हुंदका देत त्याने त्याचा लंड सोनलच्या योनीत जोरात धक्का देत खोलवर ढकलला. त्याचा घशातुन येणारा तो विचित्र आवाज ऐकुन दिपीकाने ओळखले की सर सोनलच्या योनीत पिचकाऱ्या मारताहेत, आणी त्याचा सर्व रस सोनलच्या योनीतच फवारला जातोय.

ते सगळे दृश्यच इतके अदभुत व उत्तेजक होते की त्या आवेगात दिपीकाही झडायला लागली!

शाहरुखच पुर्ण गळला तेव्हा त्याने त्याचा नरम दिसणारा लहान झालेला लवडा त्याने सोनलच्या भोकातुन बाहेर काढला.

सोनल होती तशीच पाय फाकवुन पसरली होती. शाहरुखचा चीक तिच्या योनीच्या मुखातुन उतु जात होता व तिच्या मांड्यावरुन खालच्या बेडशीटवर सांडत होता. "ओ सर! मी काय करु? तुम्ही माझ्या पुस्सीत इतका रस सोडला आहे की खालची चादर ओली व्हायला लागली आहे!"

शाहरुख प्रेमाने सोनलच्या पुस्सीचे निरक्षण करत होता. "नो प्रॉब्लेम बेबी! थांब मी तुला टिश्यु पेपेर देतो. तोपर्यंत तुझी बोटे तुझ्या पुस्सीवर धरुन ठेव. म्हणजे खाली सांडणार नाही."

दिपीका अजुनही डोळे घट्ट बंद करुन पुस्सी जोरात चोळत, झडत होती. "सोनल मीही पोचले माझ्या क्लायमॅक्सला!" तिच्या या शब्दाने सोनल व शाहरुखेने तिच्याकडे आश्चर्याने पाहिले.

दिपीकाने डोळे उघडले तेव्हा तिला आश्चर्याचा धक्काच बसला. कारण शाहरुख तिच्यासमोर उभा झाला होता. त्याने वाकुन गुडघ्यावर बसुन तिच्या योनीवरचा तिचा हात दुर केला. त्याने काहीही न बोलता त्याचे तोंड दिपीकाच्या योनीवर ठेवले आणी जीभ लांब करुन तो तिची क्लिट चाटु लागला.

त्याच्या जीभेच्या स्पर्शाने दिपीका तिच्या शरीरातुन उठलेल्या कामुक भावनांनी जणु थिजुन गोठली. "सर हे तुम्ही काय करता? सोनल बघ, सर माझी पुस्सी चाटताहेत बघ!" ती चेकाळुन ओरडायला लागली. पण त्याची जीभ मात्र तिला अदभुत अन अनोखे सुख देत होती.

"आ‌ईग! किती छान वाटतय!" ती चित्कारत तिची योनी शाहरुखच्या तोंडावर रेटत होती. त्याने तिला पलंगावर साफ झोपवली. तिही काही प्रतिकार न करता त्याला हवे ते करुन देत होती. जसा तो तिच्या योनेवर तोंड दाबुन तिची क्लिट चाटु लागला, तिची उत्तेजकता अनिवार हो‌ऊ लागली.

तिचे बांध आतुन कोसळु लागले. ती "आ...आ.....आ.....ई......घ......!!" असे ओरडत असताना तिची पुस्सी रस सोडु लागली अन शाहरुख भान विसरुन चाटत राहिला. तो तिच्या शरिरावरुन सरपटत वर सरकला अन तिचे सुजलेले टपोरे स्तनाग्र चोखु लागला. तिचे डोळे बंद झाले व तिच्या तोंडातुन हुंकार सुटु लागले.

ती त्याच्याकडे पहात असतानाच त्याने त्याचा नुकताच गळुन नरम पडलेला लंड हातात घेतला. त्याच्या लवड्याच्या सुपड्यावर त्याच्या विर्याचा एखादा थेंब अजुनही चमकत होता. तो काय करतो आहे हे ती पहात असताना त्याने तिच्या योनीच्या फटीत लवडा घासला व तो थेंबही त्याने तिच्या योनीवर सारवला. सगळ्या योनीमुखावर विर्य लावल्यावर त्याने त्याचा अजुन नरम असलेल्या लवड्याला तिच्या पुस्सीत घालायचाही प्रयत्न केला. पण त्याच्या लवड्यात अजुनही जान आली नव्हती! अजुन तो मलुल होता!
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
09-07-2014, 04:13 PM
Post: #5
तिघही जण धापा टाकत त्यांचा जोरात चालणारा श्वास परत सामान्य करण्याच्या प्रयत्नात होते.

"सर!" सोनल अजुनही चेकाळलेली होती. ती खिदळत शाहरुखकडे प्रेमळ नजरेने पाहत बोलली,"सर तुम्ही आणी मी फक केल!"

"का तुला आता वा‌इट वाटतय का?" त्याच्या प्रश्नाकडे तिचे लक्ष कुठे होते? तिचा आनंद नुसता उतु जात होता.

सर्व जण शांत झाले. फक्त त्यांच्या जोरात चालणाऱ्या श्वासांचे आवाज त्या रूममधे येत होते. सोनलला अजुन विश्वास बसत नव्हता. श्वास परत मिळवायचा प्रयत्न करताना सोनल शाहरुखला बोलली, "सर तुम्ही मला खरच फक केले! सर मला परत फक कराल?"

"हे बघ खर तर आपल्या क्लासच्या सिलॅबसमधे हा कोर्स नाही. तरी सुद्धा आपण तुझे समधान हो‌इ पर्यंत परत परत रिपीटेशन करायचा प्रयत्न करु. पण या दिपीकाचे काय? ती बिचारी एकटीला बाजुला बसवुन, तिला मी अस वाऱ्यावर सोडु शकत नाही. तस केल तर तिला बिचारीला त्याचे किती वा‌इट वाटेल. अस एकट बसुन त्याचे थोडेही वैषम्य वाटुन तिला दुखीः करायची माझी अजीबात इच्छा नाही."

दिपीकाने सोनलकडे पाहिले व ती हसली. "तु माझी बिलकुल काळजी करु नकोस. तु तुला जे आवडेल ते तु खुशाल कर. मला काहीही वा‌इट वाटणार नाही. आणी सरांचे ते धुड मी माझ्या चिंगुल्या छकुलीत घेणार नाही कारण ते तिथे मावणारही नाही.

मला फक्त सरांचे माझी पुस्सी चाटणे मात्र खुपच आवडते. मी आधी याविषयी फक्त ऐकुन होते पण कधीही मला माझी पुस्सी कुणाकडुन चाटुन घ्यावेशी वाटली नाही, कारण मी एखाद्याला तसे करायला दिले ना, तर तो मी सांगीन तिथे न थांबता, माझ्याबरोबर काय काय करेल त्याची मला खात्री नाही. त्याला कदाचित मला फक करावेसे वाटेल आणी तसे कुणी केले तर माझी पुस्सी मग व्हर्जीन कशी राहिल?"

शाहरुखने अजुनही त्याच्या धुंदीत होता व त्या सेक्सी मुलीकडे पहात होता. दिपीकाच ऐकुन तो हसला. त्याला पुर्ण कल्पना होती तिच्या तिने जपुन ठेवलेल्या तिच्या नाजुक कौमार्याचा भंग कोण करणार आहे ते!

**********

दुसऱ्या रात्री जेव्हा मुलींनी शहरुखच्या रूममधे प्रवेश केला तेव्हा शाहरुख आधीच नग्नावस्थेत बसुन त्यांची वाट पहात होता. त्याने दोघेंना आत घेतले. तो दार लॉक करतनाच दोघींनी आपले कपडे फटाफट उतरवले.

त्या दोघे नागड्या होताच त्यांच्या दिशेने फ्लायिंग किस करत त्याने सोनलचा हात पकडलला व तिला भिंतीवर लोटुन तो तिचे चुंबन घे‌ऊ लागला. त्याच्या जीभा एकीमेकींशी खेळत असताना त्याने त्याचे पाय किंचीत फाकवले व एका हाताने सोनलचा पाय उंचावला व तिच्या उघड्या पुच्चीत त्याचा लंड पेलेला. त्याने तिचे नितंब पकडुन तिला अंगावर ओढले व तिच्या पुच्च्चीत खोलवर त्याचा लंड ढकलला.

सोनल आनंदाने तिच्या शरीराशी त्याचे चाललेले अत्याचार बराच वेळ सहन करत होती. तिच्या तोंडातुन उसासे येत होते. त्याने तिला जवळ जवळ त्याच्या कडीवर उचलुन घेत तो तिला धक्के मारु लागताच तिचा बांध फुटला व ती आवेगाने झडु लागली.

त्याने तिला हलकेच पलंगावर ठेवले व तो पलंगाच्या दुसऱ्या टोकावर स्वतःच्या योनीत बोटे चालवणाऱ्या दिपीकाकडे पाहिले.

"सर तुम्ही दोघे कामक्रिडेत मग्न असताना किती उत्तेजीत झाला होता." हे बोलतानाही दिपीका तिची बोटे पुस्सीत जोराने चालवत होती व सुस्कारत होती.

शाहरुख सोनलच्या पायामधे गेला व तिची पुस्सी चाटु लागला. बराच वेळ तिची पुस्सी चाटुन तिची क्लिटशी जीभेने खेळुन तो तिच्या अंगावरुन सरपटत वर सरकला व तिला त्याच्या घट्ट मिठीत घेतले. तिच्या ओठांचा एक प्रदिर्घ किस घे‌उन तो वाकुन तिचे स्तनाग्र चोखायला लागला. तिची चॉकलेटी निप्पल चोखताना त्याने त्याचा खुप ताणलेला लंड तिच्या पुस्सीत परत घातला. दणादण धक्के देत तो तिला चोदु लागला. लंड तिच्या पुच्चीत पुर्ण आत घालुन तो परत पुर्ण बाहेर काढत होता. त्याचे तोंड अजुनही तिच्या स्तनांवर तिच्या निप्पलचा आस्वाद घेत होते. कामातुर झालेली ती मुलगी सुखाचा अतिरेक सहन न झाल्यामुळे परत परत त्याच्या लंडावर झडत होती.

त्याने वळुन दिपीकाकडे पाहिले. ती त्यांची रतीक्रिडा तल्लीन हो‌ऊन पहात होती. त्याला कल्पना होती की तीही नक्की त्याच्याबरोबर संभोगाला आतुरलेली आहे.

"मी तुझी पुस्सी खा‌ऊ?" शाहरुखने तिच्या दिशेने झुकत त्या कामातुर सुंदर युवतीला विचारले.

"ओ येस! सर प्लिज..... माझी पुच्ची चोखाना ना शाहरुख सर!" ती हुंकार देत बोलली.

त्याने त्याचा अद्द्यपही पुर्ण उत्तेजीत असलेला लंड सोनालीच्या पुच्चीतुन बाहेर काढला व तो वाकुन दिपीकाच्या योनीचा आस्वाद घे‌ऊ लागला. तिला दोन वेळा झडुन तृप्त झाल्यावर त्याने तिच्या मोठ्या गोल स्तनांवर त्याचा मोर्चा वळवला. तिची पुर्ण उन्नत हो‌ऊन लांब झालेली निप्पाल चोखताना त्याला जाणवत होते की ती अगणीत वेळा झडत होती. ती पुर्ण तयार झाली आहे हे पाहुन त्याने त्याचा लांब लंड तिचे पाय फाकवुन तिच्या योनीच्या फटीत चोळला.

तिचे चुंबन घेत तिच्या पुच्चीच्या ओठावर लंड फिरवत त्याने तिला विचारले, "मला तुला चोदायचे आहे दिपीका, कॅन आय?"

"नको न सर!" कामुक आवाज करत त्याची चुंबने घेत ती उत्तरली.

"कम ऑन दिपीका तुला मजा ये‌इल. एकदा करुन तर पहा! परत परत मला करायला सांगशील! विचार तु तुझ्या मैत्रिणीला मी खर बोलतो का खोटे!" तिने तिचे पाय अजुन फाकवुन त्याला तिच्या अंगावर ओढले.

"पण सर मी अजुनही वर्जिन आहे!" ती त्याच्या कानाशी खुसफुसली.

"आय नो दिपीका आणी मला तुझ्या वर्जिन पुच्चीचे उदघाटन करायची इच्छा आहे." त्याने तिच्या पुच्चीच्या भोकात लंड घालत तिला चुंबत तिच्याकडे पहात बोलला.

"नको न सर!" हे बोलताना तिचे डोळे बंद होते. तिच्या हाताने त्याच्या गळ्याला घट्ट मिठी मारली होती व तिची कंबर उंचावत, धापा टाकत, ती त्याच्या लंडाला तिच्या पुस्सीत ढकलत होती.

"सर नको न! मी खरच घाबरते फ....फ.....त्याला..." पण तिने त्याला खालुन असा धक्का मारला की त्याचा सुपडा तिच्या योनीच्या भोकात इंचभर आत शिरला. "सर बाहेर काढा ना!"

"ओके! ठिक आहे! मी बाहेर काढतो." तो असे म्हणाला व त्याने एक धक्का मारुन त्याचा लंड आणखी इंचभर आत घातला. तिची गरम योनी ओली चिंब होती पण खुप टा‌ईट होती.

"शाहरुख सर तुम्ही कधी बाहेर काढणार?" ती कंबर उचलुन धक्का मारत बोलली.

तो जोरात तिचे स्तन दाबत दुसते निप्पल चोखत होता. त्याच्या या चाळ्यांनी तिची पुस्सी "खुल जा सिम सिम" म्हणल्यासारखी उघडत चालली होती व त्याचा लंड अर्धा आत शिरला होता.

"मी लवकरच बाहेर काढणार आहे हं! " त्याने तिच्याकडे पाहिले. तिही त्याच्याकडे पाहत होती. तिच्या डोळ्यातले कामुक भाव न्याहळत त्याने एक जोरदार दणका दिला. त्याचा लंड तिच्या योनीच्या कौमार्यपटलाला स्पर्ष करताच तिच्या डोळे वेदनेने विस्फरले व मोठे झाले. त्याने एक आणखी एकदा त्याचे कुल्ले तिच्या योनीवर दाबले.

ती धापा टाकत होती."सर तुमचा तो... माझ्या आत आहे." ती हलकेच पुटपुटली. "शाहरुख सर तुमचा कॉक माझ्या पुस्सीत आहे!"

त्याने तिचे प्रेमाने चुंबन घेतले. "येस माय डार्लींग! तुझे म्हणणे अगदी खर आहे. पण मी त्याला लवकरच बाहेर काढणार आहे. " तो हळु हळु कंबर वर करत त्याचा लंड बाहेर काढु लागला.

दिपीका विचारात पडली. खर तर तिला इतकी मजा येत होती की त्याने त्याचा लंड बाहेर कढावा असे तिला बिलकुल वाटत नव्हते. "नको सर थांबा! अजुन थोडा वेळ असु द्या."
Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Possibly Related Threads...
Thread: Author Replies: Views: Last Post
  Marathi TV Celebrities Sex Katha gungun 5 128,936 09-07-2014 03:32 PM
Last Post: gungun
  Marathi Celebrities Party Sex Stories gungun 1 82,989 09-07-2014 03:15 PM
Last Post: gungun
  Marathi Font chawat sex katha ISS.club 0 1,406,200 08-07-2014 12:17 PM
Last Post: ISS.club
  Marathi Font XXX Stories ISS.club 3 523,409 08-07-2014 12:11 PM
Last Post: ISS.clubUser(s) browsing this thread: 3 Guest(s)

Best Indian Adult Forum Free Desi Porn Videos XXX Desi Nude Pics Desi Hot Glamour Pics Indian Sex Website
Free Adult Image Hosting Indian Sex Stories Desi Adult Sex Stories Hindi Sex Kahaniya Tamil Sex Stories
Telugu Sex Stories Marathi Sex Stories Bangla Sex Stories Hindi Sex Stories English Sex Stories
Incest Sex Stories Mobile Sex Stories Porn Tube Sex Videos Desi Indian Sex Stories Sexy Actress Pic Albums

Contact Us | IndianSexStories.Club | Return to Top | Return to Content | Mobile Version | RSS Syndication